Galantské osvetové stredisko pripravilo pre záujemcov o umeleckú tvorivosť dva workshopy a prezentáciu diel pod názvom Stretnutie vo farbách.
Stretnutie vo farbách 2018

Stretnutie vo farbách - umelecká tvorivá činnosť seniorov - aktívne starnutie

 

K aktívnejšiemu kreovaniu života seniorov významnou mierou prispieva umenie a kultúra, ktoré otvárajú priestor tvorivosti a zmysluplnému tráveniu voľného času. Je treba, aby sme seniorov nevnímali ako záťaž pre spoločnosť a namiesto problémov a prekážok sme kládli dôraz na ich potenciál a možnosti. Projekt Stretnutie vo farbách vytvára príležitosť k aktívnemu starnutiu seniorov s vyššou mierou kvality života. Aktívne starnutie znamená starnúť ako plnohodnotný člen spoločnosti, naplnený v práci, vzdelávaní i záľubách. Je veľa seniorov, ktorí sú činní v umeleckej oblasti - výtvarníctvo, fotografia, avšak nemajú možnosť rozširovať svoje vedomosti, vzdelávať sa, či prezentovať svoju tvorbu. Zaktivizovať seniorov – výtvarníkov a fotografov v predkladanom projekte predstavuje získanie nových poznatkov, nových kontaktov, nadväzovanie nových priateľstiev a taktiež pocit sebarealizácie. Projekt Stretnutie vo farbách dáva príležitosť seniorom - výtvarníkom a fotografom vzdelávať sa, prezentovať svoje diela a zároveň všetkým, čo majú radi umenie sprostredkuje príjemné a hodnotné umelecké zážitky a prispeje k začleneniu seniorov do kultúrneho života spoločnosti. Tvorivé dielne pre seniorov sa konali 12. a 17. júla 2018 v Galantskom osvetovom stredisku a verejná prezentácia diel sa uskutočnila 10. augusta 2018 v parku pri neogotickom kaštieli v Galante. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom projektu.

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.