V dňoch 9. a 14. júla 2020 sa v Galantskom osvetovom stredisku konalo vzdelávanie a umelecká činnosť seniorov vo forme tvorivých dielní, verejná prezentácia diel sa uskutočnila 13. augusta 2020 v parku pri neogotickom kaštieli v Galante.
Stretnutie vo farbách – vzdelávanie a umelecká tvorivá činnosť seniorov

 

Stretnutie vo farbách – vzdelávanie a umelecká tvorivá činnosť seniorov

 

 

V roku 2020 sa uskutočnil už 8. ročník tvorivých umeleckých stretnutí pod názvom Stretnutie vo farbách. Podujatie umožňuje rozvíjať podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností seniorov z galantského regiónu, využívajúcich svoj voľný čas rôznymi umeleckými aktivitami. Realizátorom aktivít zameraných na vzdelávanie i zmysluplné trávenie voľného času seniorskej verejnosti bolo Galantské osvetové stredisko. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom projektu.

Vzdelávanie a umelecká činnosť seniorov vo forme tvorivých dielní sa konali v dňoch 9. a 14. júla 2020 v Galantskom osvetovom stredisku a verejná prezentácia diel sa uskutočnila 13. augusta  2020 v parku pri neogotickom kaštieli v Galante. V dvoch umeleckých tvorivých vzdelávacích dielňach sa účastníci zaoberali technikami olejomaľby a enkaustiky.

Zaktivizovať a začleniť seniorov-záujemcov o umeleckú činnosť do nových aktivít, podporiť výmenu názorov a skúseností ako aj nabrať inšpiráciu pre ďalšiu tvorivú činnosť seniorov bolo hlavným cieľom Galantského osvetového strediska pri organizovaní podujatia Stretnutie vo farbách.

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.