Na amfiteátri v Galante sa dňa 30. apríla 2017 uskutočnila krajská postupová súťažná prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov Strunobranie.
Strunobranie 2017

Strunobranie 2017

Krajská postupová súťažná prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov

 

Galantské osvetové stredisko má dlhoročne dobré skúsenosti v organizovaní hudobných súťaží a festivalov. V tomto roku bolo hlavným organizátorom krajskej postupovej súťažnej prehliadky Strunobranie, ktoré sa konala dňa 30. apríla v priestoroch amfiteátra v Galante. Hlavným cieľom krajskej postupovej súťažnej prehliadky neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov bolo prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti neprofesionálnych hudobných zoskupení a sólistov so žánrovým zameraním na populárnu hudbu, folk, country, trampská pieseň, etno-pop, rock, džez, džez-rocku, blues, world music a pod. Súťaž umožňuje podchytiť talentovaných hudobníkov - spevákov a inštrumentalistov pôsobiacich v tradičných aj netradičných nástrojových obsadeniach v rôznych hudobných žánroch. Zámerom súťaže je vzájomnou konfrontáciou skupín a sólistov motivovať najmä mladých ľudí k vlastnej tvorbe,  podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť s kladením dôrazu na ich umelecký rast. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia 2017, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.