Krajská postupová súťaž Strunobranie sa uskutočnila dňa 2. júna 2019 na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante. Realizátorom súťaže bolo Galantské osvetové stredisko.
Strunobranie 2019

Strunobranie 2019 v Galante veľmi úspešné

 

Galantské osvetové stredisko v rámci podpory hudobného umenia v roku 2019 v Trnavskom kraji bolo realizátorom krajskej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov pod názvom Strunobranie. Uvedené podujatie sa konalo na základe vyhlásenia postupovej súťaže a prehliadky Strunobranie Národným osvetovým centrom v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Krajská postupová súťaž sa uskutočnila dňa 2. júna 2019 na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 2019, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia. Cieľom podujatia bolo usmerniť a zhodnotiť hudobnú a interpretačnú úroveň súťažiacich, odborne posúdiť umeleckú úroveň hry na hudobných nástrojoch, úroveň speváckych výkonov a úroveň vlastnej autorskej tvorby. Strunobrania v Galante sa zúčastnilo šesť prihlásených súťažiacich v dvoch kategóriách: v I. kategórii - Jednotlivci a dvojice sa predstavili traja sólisti Dezider Hollósi, Martin Svátek , Barbara Tóthová a  jedno duo Strings & Croon, v II. kategórii -Skupiny to boli dve hudobné kapely Anchors a The Bohems. Odbornú porotu tvorili Anna Ulrichová zo skupiny Arion, Anna Kivarothová z hudobnej skupiny Club 84, spisovateľka Dana Janebová, hudobník a pedagóg Boris Červeňanský a Nikolas Takács medzinárodne veľmi úspešný umelec, spevák a skladateľ, ktorý začal svoju hudobnú kariéru práve v Galante.

Súťaž umožnila prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti neprofesionálnych hudobných zoskupení a sólistov so žánrovým zameraním na populárnu hudbu. Mala snahu podchytiť nadaných hudobníkov a spevákov a vytvoriť im priestor na verejnú prezentáciu. V I. kategórii si priamy postup do celoslovenského kola Strunobrania zabezpečilo duo Strings & Croon a v II. kategórii bola úspešná kapela The Bohems. Do celoslovenského kola súťaže odborná porota odporučila aj Martina Svátka, ktorý súťažil v I. kategórii ako sólista. Porota kladne hodnotila výkony všetkých účinkujúcich po stránke textovej aj hudobnej. Zámerom krajskej súťaže Strunobranie 2019 bolo motivovať najmä mladých ľudí k vlastnej tvorbe, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť. V závere veľmi úspešného podujatia potešili návštevníkov úžasným spevom aj Anna Kivarothová a Nikolas Takács.

Galantské osvetové stredisko zrealizovalo krajskú postupovú súťaž a prehliadku Strunobranie na vysokej úrovni. Porota kladne hodnotila celkovú úroveň zabezpečenia súťaže v Galante, vrátane kvalitného ozvučenia podujatia. Strunobranie umožnilo neprofesionálnym hudobným skupinám a sólistom v SR koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, čo napomáha zvyšovať ich umeleckú úroveň.

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.