Tradičné novoročné stretnutie členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta sa konalo dňa 9. januára 2019 v priestoroch Galantského osvetového strediska.
Tradičné novoročné stretnutie výtvarníkov

Tradičné novoročné stretnutie

výtvarníkov

v Galantskom osvetovom

stredisku

 

Tradičné novoročné stretnutie členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta sa konalo dňa 9. januára 2019 v priestoroch Galantského osvetového strediska, ktoré bolo hlavným organizátorom podujatia. V príjemne atmosfére sa zišli členovia klubu, aby zhodnotili úspešné aktivity za rok 2018 a zároveň navrhli celoročný plán autorských a kolektívnych výstav členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta. Počas roka 2018 sa zrealizovali mnohé pekné autorské a kolektívne výstavy, umelecké stretnutia a workshopy. Galantské osvetové stredisko nominovalo do krajskej súťaže Výtvarné spektrum 2018 diela členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta, ktorí sa nestratili v silnej konkurencii a po roku boli opäť úspešní, keď čestné uznanie v kategórii B získali Adriana Decsiová z Čierneho Brodu a Miriam Mihaliková z Veľkej Mače a čestné uznanie v kategórii B získal Karol Dudás z Jahodnej, ktorí sa ocenení zúčastnili aj celoslovenskej súťaže v Trenčíne.