Kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry sa konali 12. septembra v Inovatechu v Sládkovičove a 17. septembra v SNM-MŽK-Múzeu holokaustu v Seredi.
Týždeň židovskej kultúry

Kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry

 

Kultúrno-spoločenskými podujatiami, ktoré sa konali v rámci Týždňa židovskej kultúry v Galantskom regióne sme sa chceli pripojiť k tým, ktorí v európskych krajinách každoročne v septembri konajú spomienkové podujatia zamerané na prezentáciu židovského kultúrneho dedičstva. Organizátorom podujatí bolo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Podujatiami sa snažíme predstaviť naším obyvateľom bohatú židovskú kultúru, jej umeleckú jedinečnosť, výnimočné umelecké atribúty, ale taktiež poukázať na dejinné udalosti súvisiace so židovským obyvateľstvom. Kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry sa uskutočnili 12. septembra v  Inovatechu v Sládkovičove a 17. septembra v SNM-MŽK-Múzeu holokaustu v Seredi.

V hudobnom programe sa verejnosti v  Sládkovičove predstavilo hudobné zoskupenie Mojše Band v zložení cimbal, akordeón a kontrabas. Mojše band sa snaží o interpretovanie rôznych druhov a žánrov židovskej hudobnej tradície a snaží sa ju vždy aktuálnymi vyjadrovacími prostriedkami prezentovať širokej verejnosti. Počas svojej existencie odohrali niekoľko desiatok sólových celovečerných koncertov v kluboch, na koncertných pódiách a v synagógach. Účinkovali na významných festivaloch na Slovensku i v zahraničí.

Publiku v Seredi sa predviedlo zoskupenie Cimbal trio Dezidera Axmanna. V ich podaní si návštevníci vypočuli zmes krásnych židovských melódií. Cimbalista a hudobný pedagóg Dezider Axmann pochádza z Lučenca z muzikantskej rodiny. Hru na cimbal študoval na Konzervatóriu v Košiciach a v štúdiu pokračoval aj na Akadémii umení v Banskej  Bystrici. V roku 2000 založil koncertnú hudobnú formáciu, s ktorou absolvoval množstvo koncertov doma i v zahraničí.

Pre návštevníkov kultúrno-spoločenských podujatí v  Sládkovičove a Seredi bola pripravená aj zaujímavá ochutnávka kóšer jedál. Podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry sa realizovali za finančnej podpory Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

 

 

 

 


Realizované s finančnou podporou

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.