Vzdelávacie podujatia pod názvom Učme sa tolerancii - Tanuljunk toleranciát pripravilo v dňoch 16. marca až 9. apríla 2018 Galantské osvetové stredisko v spolupráci s partnermi a základnými školami vo Veľkých Úľanoch.
Učme sa tolerancii

Galantské osvetové stredisko v spolupráci s partnermi a základnými školami vo Veľkých Úľanoch pripravilo v dňoch 16. marca až 9. apríla 2018 vzdelávacie podujatia pod názvom Učme sa tolerancii - Tanuljunk toleranciát. Interaktívne vzdelávacie podujatia pre deti mládež sa v zvýšenej miere venujú problematike tolerancie a predchádzaniu rôznym prejavom neznášanlivosti. K predchádzaniu týchto negatívnych javov v spoločnosti nestačia len existujúce právne predpisy, ale dôležité sú aj účinné prevenčné programy a vzdelávanie. V dňoch 16. – 23. marca 2018 sa podujatia konali na Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským vo Veľkých Úľanoch a v dňoch 26. marca až 9. apríla 2018 sa podujatia uskutočnili na Základnej škole Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Úľanoch.