Galantské osvetové stredisko pripravilo prezentáciu výtvarných prác detí a mládeže z XXXVII. ročníka regionálnej súťaže Vesmír očami detí 2022.
Vesmír očami detí 2022

Vesmír očami detí 2022

 

Celoslovenská tematická výtvarná súťaž detí a mládeže pod názvom Vesmír očami detí ponúkla záujemcom a priaznivcom kreatívneho vizuálneho zobrazovania priestor na predvedenie svojho talentu. Pod patronátom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove sa v roku 2022 konal v poradí XXXVII. ročník tejto veľmi obľúbenej výtvarnej súťaže. Spolupracujúcimi organizáciami boli hvezdárne, okresné astronomické kabinety, centrá voľného času a osvetové strediská.

Realizátorom regionálneho kola súťaže bolo tradične aj Galantské osvetové stredisko. Do celoslovenského kola súťaže bolo nominovaných 32 výtvarných prác. Prehĺbiť u detí a mládeže kladný vzťah k výtvarnému prejavu, podporiť a rozvíjať ich tvorivé zručnosti bolo hlavným zámerom súťaže, v ktorej sa mladí umelci snažili znázorniť svoje predstavy a sny o vesmíre. Obrazotvornosť detského veku v spojitosti s využívanými výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami sa prejavila v úžasných tvarových i farebných vizuálnych prevedeniach.

Súťaž Vesmír očami detí je vyhlásená v piatich vekových kategóriách pre materské, základné a základné umelecké školy. Práce mohli byť vytvorené ľubovoľnými technikami, pričom mladí výtvarníci v hojnej miere použili popri kresbe a maľbe, zaujímavé kombinácie výtvarných techník.

Galantské osvetové stredisko vyslovuje poďakovanie všetkým účastníkom súťaže a ich pedagógom a srdečne blahoželá postupujúcim autorom do celoslovenského kola súťaže Vesmír očami detí 2022.

 

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z regionálneho kola do celoslovenského kola výtvarnej súťaže

 

 


VÝTVARNÉ PRÁCE

POSTUPUJÚCE DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA SÚŤAŽE

VESMÍR OČAMI DETÍ

 

- VIRTUÁLNA GALÉRIA -

 

 

 

Vesmír - Olívia Gécová - MŠ Pusté Úľany
Priatelia bez hraníc - Karolína Balážová - MŠ – Óvoda, Sídlisko Sever Galanta
Ja vo vesmíre - Samuel Srňan - MŠ – Óvoda, Sídlisko Sever Galanta
Raketa do Rozprávkova - Matej Polák - MŠ, Sídlisko SNP Galanta
Prvý slovenský kozmonaut  vo vesmíre - Áron Mészáros - MŠ – Óvoda, Matúškovo
Rozkvitnuté slniečko - Natália Aliehová - Občianske združenie „Usmiate slniečka v MŠ“, Sládkovičovo
Čierna diera - Karolína Múčková - ZŠ Veľké Úľany
Živý vesmír - Emma Natalie Keller - ZŠ s MŠ Horné Saliby
Vesmírny sen - Nelka Krásničanová - ZŠ J.A.Komenského, Sereď
Výskumníci vo vesmíre - Aneta Pillárová - ZŠ Veľké Úľany
Vesmír pre všetkých - Samuel Rehák - Spojená škola, Školská 212, Sládkovičovo
Na ceste vesmírom - Nina Tóthová - ZŠ J.A.Komenského, Sereď
Jin a Jang vo vesmíre - Ema Maškovičová - ZŠ s MŠ Šoporňa
 Plná hlava vesmíru - Daniela Danišová - ZŠ s MŠ Zemianske Sady
Vesmír mojimi očami - Sofia Blahová - ZŠ Pusté Úľany
Farebný život vo vesmíre - Sebastián Murgač - Spojená škola, Školská 212, Sládkovičovo
Galaxia - Gabriela Rozenbergová - Spojená škola, Školská 212, Sládkovičovo
Prieskum planét - Martin Lipka - ZŠ s MŠ Šoporňa
Tanec vo vesmíre - Nicolas Švec - ZŠ s MŠ Šoporňa
Vo vesmíre myšlienok - Iris Gál - ZŠ s MŠ Horné Saliby
Diera do vesmíru - Sára Plézelová - ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď
Mliečna cesta - Matúš Stejskal - ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď
Iná entita - Marek Petrovský - Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Sereď (elokované pracovisko Pata)
Planéta Neptún - Marianna Moravcová - Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Sereď (elokované pracovisko Pata)
Za dobrodružstvom - Linda Tóthová - Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Sereď (elokované pracovisko Pata)
Čierna diera - Oskar Tóth - Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Sereď (elokované pracovisko Pata)
Asteroid v pohybe - Miriama Jenejová - Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Sereď (elokované pracovisko Pata)
Výlet na Mesiac - Katarína Kovácsová - Spojená škola - Základná umelecká škola, Sládkovičovo
Let na Mesiac - Madelyn Látka - Spojená škola - Základná umelecká škola, Sládkovičovo
Raketa letí do vesmíru - Rafael Hesso - Spojená škola - Základná umelecká škola, Sládkovičovo
Supernova - Lucia Cicáková - Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Sereď (elokované pracovisko Pata)
Slnko – naša energia - Tereza Kollárová - Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Sereď (elokované pracovisko Pata)

Nežná revolúcia

Galéria umenia