Výstava diel Evy Králikovej - Tóthovej sa konala v dňoch 29. novembra až 11. decembra 2019 v priestoroch Kultúrneho domu v Horných Salibách.
Výstava diel Evy Králikovej - Tóthovej

Výstava diel Evy Králikovej – Tóthovej v Horných Salibách

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, uskutočnilo v spolupráci s Obecným úradom v Horných Salibách výstavu diel členky Klubu výtvarníkov Galantská paleta Evy Králikovej – Tóthovej. Výstava sa konala v dňoch 29. novembra až 11. decembra 2019 v priestoroch Kultúrneho domu v Horných Salibách.

Eva Králiková-Tóthová žije a tvorí v Galante, patrí k zakladajúcim členom Klubu výtvarníkov Galantská paleta, ktorý pracuje pri Galantskom osvetovom stredisku. Vyštudovala Školu umeleckého priemyslu - odbor výtvarná fotografia u prof. Ľudovíta Absolona a Oľgy Bleyovej. Vo výtvarníctve sa venuje predovšetkým prírodným motívom – krajinkám či zátišiam s kvetmi, ktoré ju motivujú rôznym tvarom, farebnosťou a životom. Rada skúma zmeny v prírode, svetlo a tieň. Príroda je pre ňu neutíchajúcou studňou inšpirácie, kde čerpá námety pre svoju tvorbu i energiu do života.

Dr. Iveta Lenická hodnotí jej tvorbu nasledovne: „Rukopis maliarky sa vyvíjal postupne od pastelových tónov nežnej mladej ženy, až po sebavedomú výstavbu obrazu plného hlbokej farebnosti, ktorá korešponduje so zrelou ženou- autorkou.“

Aktuálna výstavná prezentácia svedčí o pokore autorky a jej láske k životu a umeniu. Galantské osvetové stredisko malo snahu prostredníctvom realizovanej výstavy priblížiť návštevníkom očarujúci umelecký svet Evy Králikovej-Tóthovej.