V Mestskom kultúrnom stredisku v Šamoríne sa v dňoch 19. až 31. októbra 2018 konala výstava diel Jána Kollároviča a Rudolfa Bazsalovicsa, členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
Výstava diel J. Kollároviča a R. Bazsalovicsa

V Šamoríne sa konala výstava diel Jána Kollároviča a Rudolfa Bazsalovicsa

 

V Mestskom kultúrnom stredisku v Šamoríne sa v dňoch 19. až 31. októbra 2018 konala výstava diel Jána Kollároviča a Rudolfa Bazsalovicsa, členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta. Výstavu pripravilo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Šamoríne. Galantské osvetové stredisko svojimi výstavnými prezentáciami každoročne významne prispieva k  propagácii a sprístupňovaniu hodnôt neprofesionálneho umenia. Vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku v MsKS v Šamoríne si návštevníci mohli pozrieť výtvarno-fotografickú symbiózu umelcov zameranú na zaujímavé abstraktné experimenty.

Výtvarník Ján Kollárovič sa narodil v Bratislave a v súčasnosti žije a tvorí v Eliašovciach. Dominantnou výtvarnou technikou autora je olejomaľba. Svoje obrazy po prvýkrát verejnosti predstavil v septembri roku 1998 v mieste svojho súčasného bydliska v  Eliašovciach. Ján Kollárovič je jedným z najaktívnejších členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta, je veľmi plodným a tvorivým autorom, ktorý vytvoril už viac ako 800 diel. Pravidelne sa zúčastňuje krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum v Dunajskej Strede a mnohých autorských či kolektívnych výstav v rámci Trnavského kraja.

Neprofesionálny fotograf Rudolf Bazsalovics taktiež žije a tvorí v Eliašovciach. Členom klubu Galantská paleta sa stal v roku 2017. Odvtedy sa snaží aktívne zdokonaľovať vo svojej fotografickej tvorbe. Väčšinou sa zaoberá fotením prírody a makrofotením. V poslednej dobe začal fotiť rýchle makrofotky - vodné kvapky odrážajúce sa od vodnej hladiny.

Realizovanou výstavou sa ponúkla širokej verejnosti možnosť nazrieť do umeleckého sveta výtvarníka Jána Kollároviča a fotografa Rudolfa Bazsalovicsa. Vystavujúcim umelcom želáme veľa dobrého zdravia, elánu, tvorivých síl a radosti so stretnutia s umením.