V dňoch 11. až 20. septembra 2018 sa uskutočnila výstava diel Jána Kollároviča. Výstavná prezentácia sa konala v priestoroch kultúrneho domu v Eliášovciach pri príležitosti 20. výročia výstavnej činnosti autora.
Výstava diel Jána Kollároviča

20 rokov výstavnej činnosti Jána Kollároviča

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s Obcou Nový Život a Miestnou organizáciou Csemadok v Eliášovciach pripravili v dňoch 11. až 20. septembra 2018 výstavu diel Jána Kollároviča. Výstavná prezentácia sa konala v priestoroch kultúrneho domu v Eliášovciach pri príležitosti 20. výročia výstavnej činnosti autora v rámci cyklu výstav Integrácie – výtvarné aktivity seniorov so zdravotným postihnutím. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Výtvarník Ján Kollárovič sa narodil v Bratislave a v súčasnosti žije a tvorí v Eliašovciach. V Galantskom a Dunajskostredskom regióne sa jeho meno stalo známym aj prostredníctvom výstavnej činnosti, ktorú započal pred 20 rokmi. Svoje obrazy po prvýkrát verejnosti predstavil v septembri roku 1998 v mieste svojho súčasného bydliska v  Eliašovciach. Za 20 rokov tvorivej činnosti vytvoril veľké množstvo obrazov a je to možno až neuveriteľné, ale na svojom umeleckom konte má už vyše 800 diel. Z neznámeho autora sa stal veľmi úspešný umelec, ktorý svojím umením rozdáva radosť. Aj napriek ťažkému osudu, ktorý ho postihol,  je z jeho umeleckej  tvorby cítiť nesmiernu úctu k životu a k prírode. Po čiastočnom ochrnutí tela začal pozvoľna s písaním rôznych textov, neskôr sa dostal k maľovaniu podľa obrazových predlôh s prírodnou tematikou. Vo svojich obrazoch tvorených technikou olejomaľby zachytáva hlavne prírodu v okolí Malého Dunaja, zaujímavé zákutia Eliášoviec a zátišia s kvetmi. Počas rokov autorovi v kolekcii diel pribudli aj krajinky s nádychom exotiky a v poslednom období aj zaujímavé abstraktné experimenty. Ján Kollárovič realizoval 32 autorských, 15 kolektívnych výstav a šestnásťkrát sa zúčastnil reprezentatívnej výstavy diel členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta v Renesančnom kaštieli v Galante. Autor sa pravidelne zúčastňuje krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum v Dunajskej Strede, ktorú absolvoval počas 17 ročníkov. Taktiež sa zúčastnil piatich výstavných prezentácií v rámci podujatí Kultúra bez bariér. Jeho diela sa nachádzajú takmer v každom regióne Slovenska od Bratislavy až po Košice. Tvorbu Jána Kollároviča môžu obdivovať aj v zahraničí vo Veľkej Británii, Švajčiarsku, na Malte, v Rakúsku, Maďarsku, Českej republike a na Ukrajine.

Organizátori výstavy želajú Jánovi Kollárovičovi, aby jeho výtvarné aktivity boli i naďalej veľmi plodné, aby sme sa aj v budúcnosti mali možnosť stretnúť na výstavách jeho krásnych diel. Realizovanou výstavou sa ponúka širokej verejnosti možnosť nazrieť do umeleckého sveta výnimočného výtvarníka Jána Kollároviča.