Galantské osvetové stredisko zrealizovalo v dňoch 7. - 30. novembra 2017 autorskú výstavu diel Miriam Mihalikovej.
Výstava diel Miriam Mihalikovej

Výstava diel Miriam Mihalikovej

 

V dňoch 7. - 30. novembra 2017 sa konala v priestoroch Galantského osvetového strediska výstava diel z tvorby Miriam Mihalikovej, členky Klubu výtvarníkov Galantská paleta. Organizačne výstavu pripravilo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia 2017, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia. Miriam Mihaliková žije v obci Veľká Mača v okrese Galanta, kde sa pred pármi rokmi začala venovať tvorivej výtvarnej činnosti. Tematicky sa zameriava na prírodné motívy, rada maľuje morské a vodné diela. Rada tvorí aj diela z keramiky ako sú totemy, sošky, reliéfy a dekoračné misy. Obrazy maľuje technikou akrylu, oleja a akvarelu. Realizovanou výstavou chce Galantské osvetové stredisko ponúknuť širokej verejnosti možnosť nazrieť do umeleckého sveta výtvarníčky Miriam Mihalikovej.

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.