Galantské osvetové stredisko zrealizovalo prvú autorskú výstavu fotografií Petra Dužeka pod názvom Prechádzky, ktorá sa konala od 2. do 21. mája 2018 v priestoroch Mestského úradu v Galante.
Výstava fotografií Petra Dužeka

Prechádzky – výstava fotografií Petra Dužeka 

 

Galantské osvetové stredisko už dlhé roky aktívne spolupracuje s  fotografmi z  galantského regiónu. Kolektívne a autorské výstavy, tvorivé stretnutia a súťaže sú vyústením  tejto úspešnej kooperácie. Zo vzájomnej spolupráce vzišla aj realizácia prvej autorskej výstavy fotografií Petra Dužeka pod názvom Prechádzky, ktorá sa konala od 2. do 21. mája 2018 v priestoroch Mestského úradu v Galante.

Peter Dužek žije a tvorí v Galante. Rád trávi čas inde ako medzi štyrmi stenami, s obľubou prebáda každý kúsok nášho zaujímavého kraja. Práve z tohto dôvodu dal sérii vystavených fotografií názov „Prechádzky“. Výstava obsahuje 21 fotografií, ktoré autor nafotil počas dvoch rokov na potulkách po celom regióne. Na nich sa snaží priblížiť verejnosti krásu okolitej prírody, ktorá zároveň reprezentuje naše slovenské dedičstvo, či už hmotné, duchovné alebo kultúrne. Fotografovanie mu poskytuje možnosť ukázať svetu ako ho vidím on – jeho vlastnými očami. Zachytenie okolitého sveta prostredníctvom fotoobjektívu je moment, ktorý sa už nikdy nebude opakovať. Takto sa snaží spojiť realitu so svojou fantáziou.