Galantské osvetové stredisko v spolupráci s partnermi a Spojenou školou v Sládkovičove pripravili v dňoch 12. až 26. septembra 2019 vzdelávacie podujatia pod názvom Učme sa tolerancii.
Vzdelávacie podujatia pre žiakov ZŠ - Učme sa tolerancii

Vzdelávacie podujatia pre žiakov ZŠ - Učme sa tolerancii

 

K predchádzaniu  negatívnych javov v spoločnosti nestačia len existujúce právne predpisy, ale dôležité sú aj účinné prevenčné programy a vzdelávanie. Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, dlhoročne aktívne realizuje edukačné programy pre žiakov základných škôl z oblasti tolerancie a ľudských práv. V spolupráci s partnermi a Spojenou školou v Sládkovičove pripravilo Galantské osvetové stredisko v dňoch 12. až 26. septembra 2019 vzdelávacie podujatia pod názvom Učme sa tolerancii. Interaktívne vzdelávanie zamerané na deti a mládež sa venuje problematike tolerancie a predchádzaniu rôznym prejavom neznášanlivosti.