Dňa 5. apríla 2018 sa v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante uskutočnilo podujatie zamerané na zdravý spôsob života a prevenciu proti civilizačným ochoreniam.
Zdravý život

Zdravý život

- zdravotná osveta pre obyvateľov

 

Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov je názov podujatia, ktoré už tradične organizuje Galantské osvetové stredisko v spolupráci s  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante. Dňa 5. apríla 2018 sa v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante uskutočnilo podujatie zamerané na  zdravý spôsob života a prevenciu proti civilizačným  ochoreniam. Odborné rady a usmernenia týkajúce sa zdravého spôsobu života poskytovali občanom pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante. V rámci podujatia boli bezplatne zabezpečené jednoduché  vyšetrenia  - meranie hladiny cukru, cholesterolu, meranie tlaku, test zdravého srdca. Organizátori veria, že aj prostredníctvom tohto podujatia sa prispelo k zvýšeniu zdravotnej osvety a starostlivosti o občanov mesta Galanta.