Tradičné podujatie zamerané na zdravý spôsob života a prevenciu proti civilizačným ochoreniam "Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov", sa konalo dňa 7. novembra 2018 v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante.
Zdravý život - zdravotná osveta

Zdravý život

- zdravotná osveta pre obyvateľov

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante dňa 7. novembra 2018 realizovali tradičné podujatie zamerané na zdravý spôsob života a prevenciu proti civilizačným ochoreniam Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov.

Podujatie sa uskutočnilo v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante a jeho zámerom bolo poukázať na formy správneho a zdravého spôsobu života, tiež ako prispieť k lepšej a účinnejšej prevencii zdravia a propagovaniu zdravého spôsobu života s vylúčením rizikových faktorov ako sú fajčenia, či užívanie alkoholu.

Jednoduché  vyšetrenia pre občanov - meranie hladiny cukru, cholesterolu, meranie tlaku, test zdravého srdca bezplatne zabezpečovali pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante, ktoré poskytli záujemcom aj odborné rady a usmernenia týkajúce sa zdravého spôsobu života.

Podujatie Zdravý život každoročne prispieva k zvýšeniu úrovne zdravotnej osvety, zdravotnej prevencie a starostlivosti o občanov mesta Galanta.