Dňa 4. apríla 2019 sa v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante konalo tradičné podujatie z oblasti zdravotnej výchovy a zdravého životného štýlu pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov.
Zdravý život - zdravotná osveta

Zdravý život

- zdravotná osveta pre obyvateľov

 

 Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante uskutočnili dňa 4. apríla 2019 tradičné podujatie z oblasti zdravotnej výchovy a zdravého životného štýlu pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov. V bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante bezplatne poskytovali záujemcom – našim občanom odborné rady a usmernenia týkajúce sa zdravého spôsobu života a taktiež vykonávali jednoduché  vyšetrenia  - meranie hladiny cukru, cholesterolu, meranie tlaku, test zdravého srdca. Prostredníctvom tohto podujatia zameraného na  zdravý spôsob života a prevenciu proti civilizačným  ochoreniam sa každoročne prispieva k zvýšeniu zdravotnej osvety a starostlivosti o občanov mesta Galanta.