Tradičné podujatie zamerané na zdravý spôsob života a prevenciu proti civilizačným ochoreniam pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2019 v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante.
Zdravý život - zdravotná osveta

Zdravý život

- zdravotná osveta pre obyvateľov

 

Tradičné podujatie zamerané na zdravý spôsob života a prevenciu proti civilizačným ochoreniam pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2019 v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante. Organizátorom podujatia bolo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante.

Pre občanov, ktorí prišli na podujatie boli pripravené bezplatné jednoduché vyšetrenia - meranie hladiny cukru, cholesterolu, meranie tlaku, test zdravého srdca. Zaujímavé odborné rady a usmernenia týkajúce sa zdravého spôsobu života poskytli občanom pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante. Cieľom podujatia bolo prispieť k lepšej a účinnejšej prevencii zdravia a propagovaniu zdravého spôsobu života s vylúčením  rizikových faktorov ako sú fajčenie, či užívanie alkoholu. Podujatím Zdravý život sa organizátori snažili zabezpečiť aktívnu zdravotnú osvetu čo najširšej vrstve obyvateľstva a tým prispieť k zvýšeniu úrovne zdravotnej prevencie a starostlivosti o občanov mesta Galanta.