Podujatie Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov sa uskutočnil dňa 28. apríla 2022 v priestoroch Galantského osvetového strediska.
Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov


Zdravý život

- zdravotná osveta pre obyvateľov

 

 

Po dvojročnej absencii vám Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante, prinášajú úspešné podujatie z oblasti zdravotnej výchovy a osvety pod názvom Zdravý život. Snahou tejto aktivity je prispieť k lepšej a efektívnejšej prevencii zdravia a propagovaniu zdravého spôsobu života s vylúčením rizikových faktorov ako sú fajčenie, či užívanie alkoholu. Podujatie Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov sa uskutočnilo dňa 28. apríla 2022 v priestoroch Galantského osvetového strediska.

Odborné pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante tradične bezplatne poskytovali našim občanom kvalifikované rady a usmernenia týkajúce sa zdravého spôsobu života a taktiež vykonávali jednotlivé vyšetrenia  - meranie hladiny cukru, cholesterolu či meranie tlaku. Organizátori sa dlhodobo snažia prostredníctvom podujatia Zdravý život aktívne prispievať k zvýšeniu zdravotnej osvety a starostlivosti o občanov mesta Galanta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia