V Galantskom osvetovom stredisku bola sprístupnená výstavná prezentácia historických fotografií so zameraním na život a tradíciu židovského obyvateľstva v Galante.
Židia v Galante - výstava fotografií

 

Židia v Galante - výstava fotografií

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, sprístupnilo vo svojich priestoroch zaujímavú a jedinečnú výstavnú prezentáciu historických fotografií zameranú na život a tradíciu židovského obyvateľstva v Galante. Výstava pod názvom Židia v Galante, sa uskutočňuje v rámci pripomienky na Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý pripadá sa 27. január. V tento deň v roku 1945 bol oslobodený koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvienčim-Brzezinka).

 

 

Židovské obyvateľstvo má v našom meste i regióne hlboké tradície, preto aj uvedenou výstavou chceme podporiť rozvoj židovskej kultúry. Galantské osvetové stredisko má snahu predstaviť naším obyvateľom unikátne fotografické zábery a tiež poukázať na dejinné udalosti súvisiace so židovským obyvateľstvom.

Výstavu pripravila Mgr. Hildegarda Pokreis, ktorá sa dlhoročne zaoberá obdobím holokaustu. Venuje sa taktiež štúdiu a výskumu židovskej histórie a jej sprístupneniu prostredníctvom vzdelávacích a odborných podujatí. V Galantskom osvetovom stredisku bude výstav inštalované do konca februára 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia