Festival Zlaté struny citary sa konal dňa 5. októbra 2019 v obci Kráľov Brod v okrese Galanta a predstavilisa na ňom citarové súbory a sólisti v hre na citare z Trnavského kraja.
Zlaté struny citary - Festival citarovej hudby

Zlaté struny citary

 Festival citarovej hudby v Kráľovom Brode

 

Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante ako organizátor festivalu citarovej hudby pod názvom Zlaté struny citary, má bohaté skúsenosti s realizáciou hudobných festivalov a dlhoročne zameriava svoju činnosť na oživovanie ľudových zvyklostí, podporuje a rozvíja svojou činnosťou folklórne tradície a ľudovú hudobnú kultúru. Po minuloročnom úspešnom podujatí a veľmi priaznivých ohlasov od návštevníkov, sa Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante rozhodol zrealizovať pokračovanie festivalu citarovej hudby, aby tak podporil rozvoj ľudovej hudobnej kultúry, krásnych hudobno-folklórnych tradícií a jedinečnej prezentácie citary a citarovej hudby širokej verejnosti. Festival Zlaté struny citary sa konal dňa 5. októbra 2019 v obci Kráľov Brod v okrese Galanta a predstavili sa na ňom citarové súbory a sólisti v hre na citare z Trnavského kraja, ktorí predviedli nielen pôvodné a tradičné muzikantské prejavy, ale taktiež ukázali nové formy a možnosti interpretácie hry na citarách. Festival citarovej hudby v Kráľovom Brode z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia. Zámerom festivalu bolo podporovať rozvoj citarových súborov a sólistov - inštrumentalistov v hre na citaru interpretujúcich hudobný folklór a tiež im umožniť prezentovať svoje hudobné majstrovstvo na verejnosti.

Citara ako hudobný nástroj sa v minulosti využívala hlavne v domácom prostredí na interpretáciu známych piesní a skladieb. Medzi tradičnými ľudovými hudobnými nástrojmi má významnú pozíciu. Je obľúbeným sólovým i skupinovým nástrojom muzikantov na južnom Slovensku. Festival Zlaté struny citary má snahu prezentovať krásu ľudového hudobného umenia širokej verejnosti, ale hlavne mladej generácii a prebudiť v nich záujem o hudbu hranú na citarách, chce popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej nezastupiteľný význam pri uchovávaní zvykov a tradícií našich predkov a zoznamovať verejnosť s hodnotami citarovej hudby, ako aj s najhodnotnejšími interpretačnými výkonmi. Festival citarovej hudby Zlaté struny citary zohráva významnú úlohu v podpore rozvoja a udržiavania ľudových tradícií v hudobnej kultúre.

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.