Domov | Záujmová umelecká činnosť

 

 

 

 

MUZIKA, HRAJ... - Okresná súťaž a prehliadka hudobného folklóru 2023 - NOVÉ!!!

(Názov súťaž na celoštátnej úrovni: Vidiečanova Habovka 2023 - celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru)


  Propozície celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru 2023

 

!!! INFORMÁCIE !!!

Galantské osvetové stredisko, ako organizátor okresného kola súťaže, plánuje uskutočniť podujatie v Galante 24. mája 2023.

Prihlasovanie do okresnej súťaže Muzika hraj...2023 (Vidiečanova Habovka) bude sprístupnené v elektronickom prihlasovacom systéme do 28. 4. 2023.

Prihlasovať sa môžete na tejto webovej stránke: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Link, na ktorom nájdete celoslovenské propozície k súťaži na rok 2023 a ďalšie zaujímavé informácie: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka-dospeli/

Návod ako sa prihlásiť do súťaže: https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg


 


 

 

TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ... - Okresná súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov 2023 - NOVÉ!!!

(Názov súťaž na celoštátnej úrovni: Eniki beniki 2023 - 29. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov)

 

   Propozície celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov 2023

 

!!! INFORMÁCIE !!!

Galantské osvetové stredisko, ako organizátor okresného kola súťaže, plánuje uskutočniť podujatie v Galante 17. marca 2023.

Prihlasovanie do okresnej súťaže Tancuj, tancuj, vykrúcaj...(Eniki beniki) je sprístupnené v elektronickom prihlasovacom systéme do 24. 2. 2023.  

Prihlasovať sa môžete na tejto webovej stránke: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Link, na ktorom nájdete celoslovenské propozície k súťaži na rok 2023 a ďalšie zaujímavé informácie: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/eniki-beniki/


Návod ako sa prihlásiť do súťaže: https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg

 

 

 


 

 

NOSITELIA TRADÍCIÍ - Okresná súťaž a prehliadka folklórnych skupín 2023 - NOVÉ!!!

(Názov súťaž na celoštátnej úrovni: Nosiletia tradícií 2023 - celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín)

 

   Propozície celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín 2023

 

 

!!! INFORMÁCIE !!!

Galantské osvetové stredisko, ako organizátor okresného kola súťaže, plánuje uskutočniť podujatie v Galante 31. marca 2023.

Prihlasovanie do okresnej súťaže Tancuj, tancuj, vykrúcaj...(Eniki beniki) je sprístupnené v elektronickom prihlasovacom systéme do 15. 3 2023.  

Prihlasovať sa môžete na tejto webovej stránke: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Link, na ktorom nájdete celoslovenské propozície k súťaži na rok 2023 a ďalšie zaujímavé informácie: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/nositelia-tradicii/


Návod ako sa prihlásiť do súťaže: https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg

 

 

 


 

 

MUZIKA HRAJ... - Okresná súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí 2022

(Názov súťaž na celoštátnej úrovni: Vidiečanova Habovka 2022 - celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí)


  MUZIKA HRAJ... 2022 - propozície

 

 


 

 

TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ... - Okresná súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov 2022

(Názov súťaž na celoštátnej úrovni: Eniki beniki 2022 - 28. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov)

 

   TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ... 2022 - propozície

 

 


 

 

 

MUZIKA, HRAJ... - Okresná súťažná prehliadka hudobného folklóru detí 2020

 

  MUZIKA, HRAJ... 2020 - propozície 

 

 


 

 

TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ ... - Okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov 2019 

 

   Okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov 2019 

          - propozície + prihlášky

 

 

 


 

 

MUZIKA, HRAJ... - Okresná prehliadka detského hudobného folklóru  2018  

 

  MUZIKA, HRAJ... 2018 - propozície 

  MUZIKA, HRAJ... 2018  - prihláška

 

 

 


 

 

CHOREOGRAFIE FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV 2017 - Okresná postupová súťaž a prehliadka


   CHOREOGRAFIE FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV 2017

          - propozície

 

 


 

 

ŠAFFOVA OSTROHA 2017 - Okresná postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 

 

   Okresná postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 2017

          - propozície

 

 


 

 

TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ ... - Okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov 2017 

 

   Okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov 2017

          - propozície + prihlášky

 

 

 


 

 

 

MUZIKA, HRAJ... - Okresná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

 

  Okresná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov
spevákov a inštrumentalistov 2016

         - propozície + prihlášky

 

 

 


 

 

Nositelia tradícií 2015 

Krajská súťažná prehliadka dedinských folklórnych skupín

 

Dňa 23. mája 2015 v Zavare sa uskutočnila krajská súťažná prehliadka dedinských folklórnych skupín s názvom ,,Nositelia tradícií". Odborná porota hodnotila výber materiálu a jeho spracovanie, úroveň interpretácie tradičného folklórneho materiálu s dôrazom na rešpektovanie zákonitostí tradičného spevu, tanca, hudby, zvykov a obradov, tanečných, spevných a rozprávačských príležitostí, zaužívanej etikety a noriem správania, vystihnutie lokálneho charakteru, dramaturgiu, réžiu, využitie tradičného odevu, obuvi, úpravy, rekvizít a scény. Na základe uvedených kritérií členovia poroty zaradili súťažiace kolektívy do bronzového, strieborného a zlatého pásma s postupom na celoštátnu súťaž. Celkovo sa na súťaži zúčastnilo 7 folklórnych skupín z Trnavského kraja. Okres Galanta reprezentovala FSk Jatelinka z Abrahámu. Predstavili sa s pásmom Dožinky, s ktorým sa umiestnili v striebornom pásme. Blahoželáme!

 

 


 

 

Súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja
- Skalica 2015

 

 

 


 

 

TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ ... - Okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov 2015

 

   Okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov 2015

          - propozície + prihlášky

 

 


 

 

MUZIKA, HRAJ... - Okresná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

 

  Okresná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov
spevákov a inštrumentalistov 2014

         - propozície + prihlášky

 

 


 

 

Súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja
- Skalica 2013

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia