Domov | Záujmová umelecká činnosť

 ČARO SLOVA 2023

Okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

detí, mládeže a dospelých - NOVÉ!!!

 

 

   ČARO SLOVA 2023 - výsledková listina z okresného kola súťaže

 

 

 

 

 

  Propozície celoštátnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - 2023

 

 

 !!! INFORMÁCIE !!!

 

Pokyny ohľadom organizácie súťaže Hviezdoslavov Kubín (Čaro slova - okresné kolá v Galante):

Galantské osvetové stredisko, ako organizátor okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v Galante, plánuje uskutočniť podujatie Čaro slova v Galantskom osvetovom stredisku v týchto termínoch:

28. 3. 2023 (utorok) - I. kategória od 8.30 hod.

29. 3. 2023 (streda) - II. kategória od 8.30 hod.

30. 3. 2023 (štvrtok) - III. od 8.30 hod. a IV. kategória
(pri IV. kategórii bude hodina ešte upresnená)

 

Prihlasovanie do okresnej súťaže je spustené do 10. 3. 2023 pre recitátorov vo všetkých kategóriách.

Vyhlasovateľ súťaže pripravil videonávod, ako pracovať v elektronickom prihlasovacom systéme.

Video pre účastníkov Hviezdoslavovho Kubína je návodom na to, ako prihlásiť víťazných recitátorov zo školského do vyššieho kola súťažehttps://www.youtube.com/watch?v=7Mk0NFAKe9s

 
Pedagógovia prihlasujú recitátorov do okresného kola súťaže do 10. marca 2023 na tejto webovej stránkewww.nocka.sk/chcemsaprihlasit

 

Link, na ktorom nájdete celoslovenské propozície k Hviezdoslavovmu Kubínu na rok 2023 a ďalšie zaujímavé informácie:
 
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/ 

 

O prípadných zmenách vás budeme informovať.

 

Metodické videá

Do pozornosti vám dávame aj metodické videá, týkajúce sa prednesu, ale aj základov pre budúcich divadelníkov. Sú vhodné, ako materiál pre dištančnú výučbu - určené pre základné školy, literárno-dramatické odbory ZUŠ.

1 časť : https://www.youtube.com/watch?v=6-Hxzs-S6Xc&t=12s

2 časť : https://www.youtube.com/watch?v=-_DrAGsXyxs&t=47s

3 časť : https://www.youtube.com/watch?v=vfpKiDdaojc&t=99s

4 časť : https://www.youtube.com/watch?v=morRzT_td4s

5 časť : https://www.youtube.com/watch?v=xOipE39ih6A 

 

 


 

 

 

   ČARO SLOVA 2022 - propozície

 

 

 


 ČARO SLOVA 2022

Okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

detí, mládeže a dospelých

 

   ČARO SLOVA 2022 - výsledková listina z okresného kola súťaže

 

 

 

 

  ČARO SLOVA 2022 - propozície

 

 

 !!! INFORMÁCIE !!!

 

Pokyny ohľadom organizácie súťaže Hviezdoslavov Kubín (Čaro slova - okresné kolá v Galante):

Galantské osvetové stredisko, ako organizátor okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v Galante, ak to situácia dovolí, plánuje uskutočniť podujatie Čaro slova v Galantskom osvetovom stredisku v týchto termínoch:

29. 3. 2022 (utorok) - I. kategória od 8.30 hod.

30. 3. 2022 (streda) - II. kategória od 8.30 hod.

31. 3. 2022 (štvrtok) - III. od 8.30 hod. a IV. kategória
(pri IV. kategórii bude hodina ešte upresnená)

 

Prihlasovanie do okresnej súťaže je spustené od 18.1. - 18. 3. 2022 pre recitátorov vo všetkých kategóriách.

Vyhlasovateľ súťaže pripravil videonávod, ako pracovať v elektronickom prihlasovacom systéme.

Video pre účastníkov Hviezdoslavovho Kubína je návodom na to, ako prihlásiť víťazných recitátorov zo školského do vyššieho kola súťažehttps://www.youtube.com/watch?v=7Mk0NFAKe9s

 
Pedagógovia prihlasujú recitátorov do okresného kola súťaže do 18. marca 2022 na tejto webovej stránkewww.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Link, na ktorom nájdete celoslovenské propozície k Hviezdoslavovmu Kubínu na rok 2022:
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/

O prípadných zmenách vás budeme informovať.

 

 


 

 ČARO SLOVA 2021

Okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

detí, mládeže a dospelých

 

 

   ČARO SLOVA 2021 - výsledková listina z okresného kola súťaže

 

 

 


  ČARO SLOVA 2021 - propozície

 


 !!! OZNAM !!!

 

Vyhlasovateľ súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorým je Národné osvetové centrum v Bratislave, spustil elektronické prihlasovanie, takže v prípade záujmu môžete recitátorov prihlásiť do okresného kola v Galante - Čaro slova.

Galantské osvetové stredisko, ako organizátor okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v Galante, ak to situácia dovolí, plánuje uskutočniť podujatie Čaro slova v týchto termínoch: 

2.6. (streda) - I. kategória

3.6. (štvrtok) - II. kategória 

4.6. (piatok) - III. a IV. kategória

Prihlasovanie do súťaže je spustené pre recitátorov vo všetkých kategóriách!      

Vyhlasovateľ súťaže pripravil videonávod, ako pracovať v elektronickom prihlasovacom systéme.

Video pre účastníkov Hviezdoslavovho Kubína je návodom na to, ako prihlásiť víťazných recitátorov zo školského do vyššieho kola súťaže:
https://www.youtube.com/watch?v=7Mk0NFAKe9s

 
Pedagógovia prihlasujú recitátorov do okresného kola súťaže na tejto webovej stránke: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

 

Bližšie informácie ako aj celoslovenské propozície nájdete na:
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/

 

 

 


 

 

ČARO SLOVA 2020

Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

 

 !!! OZNAM !!!

 

Na základe oficiálneho stanoviska Národného osvetového centra sa celoštátne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2020 tento rok presúva na jesenný termín, a v súťaži sa rušia detské kategórie jednotlivcov I. - III., pokračuje sa len s kategóriami jednotlivcov IV., V. a oboma kategóriami kolektívov. 

Na základe tohto rozhodnutia sa okresné kolá spomínanej súťaže v I. - III. kategórii v Galante, pod názvom Čaro slova, tento rok neuskutočnia, okresné kolo v IV. kategórii sa pravdepodobne uskutoční v septembri 2020.

 


   ČARO SLOVA 2020 - výsledková listina z okresného kola súťaže

 

 

  ČARO SLOVA 2020 - propozície

  ČARO SLOVA 2020 - inštrukcie k elektronickému
             prihlasovaniu

 

 

 


 

 

ČARO SLOVA 2019

Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy  


   ČARO SLOVA 2019 - výsledková listina z okresného kola súťaže

 

 

  ČARO SLOVA 2019 - propozície

 

   ČARO SLOVA 2019 - prihláška jednotlivci I.- IV. kat.

   ČARO SLOVA 2019 - prihláška kolektívy

 

 

 


 

 

ČARO SLOVA 2017

Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy 

 

 

  ČARO SLOVA 2017 - propozície

 

   ČARO SLOVA 2017 - prihláška jednotlivci I.- IV. kat.

   ČARO SLOVA 2017 - prihláška jednotlivci V. kat.

   ČARO SLOVA 2017 - prihláška kolektívy

 

 

 


 

 

ČARO SLOVA 2016 

Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

 

   ČARO SLOVA 2016 - výsledková listina z okresného kola súťaže

 

 

Umelecký prednes poézie a prózy

sa stále teší obľube našich žiakov a študentov

 

V Galantskom osvetovom stredisku sa  v dňoch 12. - 15. apríla 2016 uskutočnila okresná postupová súťaž v umeleckom prednese poézie   a prózy „Čaro slova“, na ktorej zaznelo 77 ukážok  v podaní talentovaných žiakov a študentov z okresu Galanta. Súťaž, ktorú  v tomto roku zorganizovalo Galantské osvetové stredisko, je okresným kolom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 62. Hviezdoslavovho Kubína.

Súťažilo sa vo viacerých vekových kategóriách. Postup do krajského kola súťaže tento rok získali: Samuel Müller zo ZŠ Pusté Úľany, Katarína Kloknerová zo ZŠ s MŠ Šintava, Dominika Dubayová zo ZŠ J. A. Komenského v Seredi, Jozef Lukačovič zo ZŠ Abrahám, Terézia Farská a Nina Dudiňáková z Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi, Ema Mančíková zo ZŠ Juraja Fándlyho  v  Seredi, Lukáš Vincenty  z Obchodnej akadémie v Seredi, Sabína Klapúchová a Oliver Šuba z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi.

Krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutočnila 28. a 29. apríla 2016 v Základnej umeleckej škole Mikuláša Schneidera - Trnavského  v Trnave. Krásne druhé miesto získal v Trnave v kategórii prednes poézie Samuel Müller zo Základnej školy  v Pustých Úľanoch. Blahoželáme!


 


 

XXIX. ŠTÚROV ZVOLEN - celoslovenská súťaž v rétorike 

Dňa 15. - 16. júna 2015 sa v nádherných priestoroch Zvolenského zámku vo Zvolene uskutočnil XXIX. ročník celoslovenskej súťaže v rétorike pod názvom Štúrov Zvolen. Organizátorom tohto podujatia je Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene.

Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností. Súťažilo sa v troch kategóriách.

Podujatie bolo už tradične obohatené vzdelávacím a kultúrnym programom a nechýbala ani prehliadka Zvolenského zámku s lektorským výkladom.

Naše mesto, okres a tiež celý Trnavský kraj reprezentoval mladý študent Gymnázia Janka Matúšku v Galante - Lukáš Luknár, ktorý bol nominovaný prostredníctvom Galantského osvetového strediska a spomedzi účastníkov z celého Slovenska získal v tretej kategórii krásne tretie miesto. Blahoželáme!

 


Hollého pamätník 2015

Krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

 

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku, snaží sa prehlbovať literárne poznanie, tvorivosť, kultivuje jazyk, reč, pestuje vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote. Organizátorom celoslovenského kola súťažnej prehliadky je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Za okres Galanta uskutočnilo výber Galantské osvetové stredisko a deväť víťazov v piatich vekových kategóriách nominovalo na krajskú súťaž Hollého pamätník, ktorá sa konala 28. – 29. apríla 2015 v Trnave.

Spomedzi účastníkov z celého kraja získali naši recitátori tieto ocenenia:

v I. kategórii sa na prvom mieste umiestnil Samuel Müller zo Základnej školy Pusté Úľany, v II. kategórii sa na prvom mieste umiestnila Dominika Dubayová zo Základnej školy J. A. Komenského v Seredi, druhé miesto získal Matúš Ondruška z Gymnázia V. Mihálika v Seredi. Všetci traja sú navrhnutí na postup na celoslovenskú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy - 61. Hviezdoslavov Kubín. Vo IV. kategórii sa tretie miesto ušlo Sabíne Čižmárikovej z Gymnázia V. Mihálika v Seredi a druhé miesto v V. kategórii získala Mgr. Barbora Pekarová z Gáňa. Oceneným recitátorom blahoželáme.

 

 

  ČARO SLOVA 2015 - výsledková listina z okresného kola súťaže  

 

ČARO SLOVA 2015

Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

 

 

 

 


 

   ČARO SLOVA 2014 - výsledková listina z okresného kola súťaže

 

ČARO SLOVA 2014

Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy 

 

 

 


 

 

  ČARO SLOVA 2013 - výsledková listina z okresného kola súťaže

 

ČARO SLOVA 2013

Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

 

19.-22.3.2013

Galantské osvetové stredisko

 

 


 

  Zoznam postupujúcich recitátorov z okresnej súťaže ČARO SLOVA (Galanta) na krajskú súťaž HOLLÉHO PAMÄTNÍK (Trnava)

 

ČARO SLOVA 2012

Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

detí, mládeže a dospelých

 

20.-22.3.2012

Galantské osvetové stredisko


Nežná revolúcia

Galéria umenia