• Digitfoto Galanta je názov celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou, ktorej XXI. ročník vyhlasuje a realizuje Galantské osvetové stredisko.
  • Výstava s poetickým názvom Čaro hliny sa uskutoční v dňoch 24. júla – 25. augusta 2023 a inštalovaná bude v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. Realizátorom výstavy je Galantské osvetové stredisko.
  • Realizátormi 19. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom Proti škodlivým závislostiam bez hraníc boli Galantské osvetové stredisko spolupráci s mestom Galanta a partnerom z Maďarskej republiky Nadáciou pre zdravú generáciu so sídlom v Győri.
  • Prezentáciu výtvarných prác detí a mládeže z XXXVIII. ročníka regionálnej súťaže Vesmír očami detí 2023 pripravilo Galantské osvetové stredisko.
  • Galantské osvetové stredisko uskutoční dňa 30. júna 2023 v parku pri Neogotickom kaštieli v Galante festival citarovej hudby pod názvom Zlaté struny citary. Srdečne vás pozývame!
  • Galantské osvetové stredisko je dlhoročným realizátorom úspešných workshopov pre obecných a mestských kronikárov. Prvé z dvojice tohtoročných stretnutí sa bude konať dňa 23. júna 2023 v priestoroch Galantského osvetového strediska.
  • Galantské osvetové stredisko v rámci podpory vzdelávacích a kreatívnych aktivít organizuje v poradí 11. ročník tvorivo-prezentačných podujatí pod názvom Stretnutie vo farbách.
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Galante pripravili hudobno-tanečný program pod názvom Prezentácia rómskej kultúry v meste Galanta.
  • Druhý ročník festivalu zdravia pod názvom Tu a teraz sa uskutoční dňa 9. júna 2023 v Galante - Hodoch. Srdečne vás pozývame!
  • Sociálna prevencia je názov vzdelávacích podujatí, ktoré pripravilo Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Galanta - Oddelením spoločenských služieb.

Nežná revolúcia

Galéria umenia