• V divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante sa dňa 20. septembra 2022 uskutočnilo predstavenie detského divadelného súboru Za šecki drobné pod názvom Spáčka.
  • Tradičný festival rómskej kultúry, ktorého 18. ročník sa uskutočnil dňa 10. septembra 2022 pred budovou Inovatech v Sládkovičove, bol zameraný na uchovávanie, ale zároveň aj rozvíjanie rómskej kultúry.
  • Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Sereď sú organizátormi verejného pietneho aktu konaného dňa 9. septembra 2022 pri pamätníku obetí holokaustu v Mestskom parku v Seredi.
  • Galantské osvetové stredisko vyhlásilo v roku 2022 jubilejný XX. ročník celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou, ktorá sa realizuje názvom Digitfoto Galanta.
  • Galantské osvetové stredisko bolo v rámci nášho regiónu realizátorom tradičnej, prestížnej a medzi autormi veľmi obľúbenej fotografickej súťaže AMFO.
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci požičovňou svadobných šiat pripravili v mesiaci júl až september 2022 netradičnú výstavnú prezentáciu pod názvom Dobové svadobné šaty. Srdečne vás pozývame na prehliadku!
  • Galantské osvetové stredisko vyhodnotilo 2. ročník výtvarnej, fotografickej a literárnej súťaže detí a mládeže pod názvom Krásy našej prírody. Srdečne vás pozývame na prehliadku!
  • Galantské osvetové stredisko zorganizovalo v dňoch 4. a 7. júla 2022 tvorivé dielne pod názvom Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov. Účastníci mali možnosť zoznámiť sa s hlinou ako tradičným zaujímavým kreatívnym materiálom.
  • V záložke Záujmová umelecká činnosť si môžete stiahnuť nové propozície súťaží na rok 2022. Tešíme sa na spoluprácu s vami a prajeme vám veľa úspechov!
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie Jubilujúca Galanta pri príležitosti 785. výročia 1. písomnej zmienky o meste Galanta.

Nežná revolúcia

Galéria umenia