• Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Galante zrealizovali vzdelávacie podujatie s výstavou pod názvom Holokaust v Seredi.
  • Autorská výstava fotografií Petra Dužeka pod názvom Prechádzky sa konala od 8. januára do 29. februára 2020 v priestoroch Reštaurácie pod župou v Trnave.
  • Výstava diel Evy Králikovej - Tóthovej sa konala v dňoch 29. novembra až 11. decembra 2019 v priestoroch Kultúrneho domu v Horných Salibách.
  • Druhé tohtoročné stretnutie kronikárov sa konalo dňa 26. novembra 2019 a jej hlavným organizátorom bolo Galantské osvetové stredisko.
  • Dňa 12. novembra 2019 zrealizovalo Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Gymnáziom Janka Matúšku v Galante pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie vzdelávacie podujatia pre mládež i dospelých.
  • Tradičné podujatie zamerané na zdravý spôsob života a prevenciu proti civilizačným ochoreniam pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2019 v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo dňa 22. októbra 2019 vzdelávacie podujatie pre dospelých v rámci Týždňa celoživotného učenia pod názvom História na dlani.
  • Galantské osvetové stredisko pripravilo v dňoch 21. - 29. októbra 2019 výstavu diel z tvorby členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta a seniorov mesta Galanta.
  • Dňa 11. októbra 2019 sa v priestoroch Inovatechu v Sládkovičove uskutočnilo umelecké soaré pod názvom Kultúra bez bariér.
  • V priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa v dňoch 5. októbra až 3. novembra 2019 realizovala výstava diel akademického maliara - grafika Petra Augustoviča, významnej osobnosti slovenského výtvarného umenia