• Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, obdržalo dezinfekčné a ochranné prostriedky z úspešného projektu pod názvom Bezpečne za kultúrou.
  • Galantské osvetové stredisko v rámci tohtoročného Dňa Zeme pripravilo virtuálnu výstavu fotografií Branislava Okruhlicu a vyhlásilo novú tvorivo-umeleckú súťaž Krásy našej prírody.
  • Galantské osvetové stredisko vyhlásilo novú výtvarnú, fotografickú a literárnu súťaž pre deti a mládež pod názvom Krásy našej prírody. Neváhajte a zapojte sa do súťaže!
  • Galantské osvetové stredisko pre vás pripravilo virtuálnu prehliadku výstavy Galantská paleta 2021. Srdečne vás pozývame na prehliadku!
  • Čo vieš o hviezdach? je názov tradičnej vedomostnej súťaže pre záujemcov a nadšencov astronómie, v ktorej preukazujú svoje vedomosti a zároveň si ich konfrontujú s ostatnými spolusúťažiacimi.
  • Magické Slovensko je názov výstavy výberu fotografií svetoznámeho fotografa Laca Struhára, ktorú pripravilo Galantské osvetové stredisko.
  • Galantské osvetové stredisko pripravilo pre záujemcov o výtvarné umenie pozoruhodnú a originálnu výstavnú prezentáciu diel Jána Melišeka. Prijmite naše srdečné pozvanie na prehliadku!
  • Galantské osvetové stredisko pripravilo pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia virtuálnu výstavu diel Pavla Kohúta, člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta. Srdečne vás pozývame na prehliadku!
  • Galantské osvetové stredisko pripravilo v dňoch 22. októbra až 10. decembra 2020 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante výberovú výstavu diel z tvorby Adriany Decsiovej a Adriany Popluhárovej.
  • Výstava prác zo 16. ročníka súťaže Farebný svet Rómov je inštalovaná v priestoroch Mestského úradu v Galante a pre verejnosť bude sprístupnená do 31. októbra 2020. Pozývame vás aj na virtuálnu prehliadku ocenených prác!