• Liga proti rakovine organizuje už po 26. krát verejno-prospešnú zbierku DEŇ NARCISOV opäť aj v uliciach za pomoci dobrovoľníkov.
  • Galantské osvetové stredisko každoročne realizuje v rámci Dňa Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla, zaujímavé aktivity s environmentálnym zameraním.
  • Podujatie Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov sa uskutočnil dňa 28. apríla 2022 v priestoroch Galantského osvetového strediska.
  • Galantské osvetové stredisko vyhlásilo 2. ročník výtvarnej, fotografickej a literárnej súťaž pre deti a mládež pod názvom Krásy našej prírody. Neváhajte a zapojte sa do súťaže!
  • Galantské osvetové stredisko v rámci podpory uchovávania kultúrneho dedičstva a propagácie kreatívnej činnosti pripravilo prezentačnú výstavu pod názvom Krehká krása kraslíc.
  • Galantské osvetové stredisko realizovalo dňa 7. apríla 2022 okresné kolo tradičnej vedomostnej súťaže z oblasti astronómie Čo vieš o hviezdach?
  • Okresné kolá celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 68. Hviezdoslavovho Kubína pod názvom „Čaro slova“ realizovalo v dňoch 29. – 31. marca 2022 Galantské osvetové stredisko.
  • Prezentáciu výtvarných prác z regionálneho kola medzinárodnej súťaže Žitnoostrovské pastelky 2022 pripravilo Galantské osvetové stredisko.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo dňa 25. marca 2022 49. ročník súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti okresu Galanta pod názvom Malé divadelné dosky.
  • Vzdelávacie interaktívne podujatia s výstavou pod názvom Učme sa tolerancii, sa budú konať v dňoch 21. marca – 22. apríla 2022 v Základnej škole na Štefánikovej ulici v Galante.

Nežná revolúcia

Galéria umenia