• V priestoroch Mestského úradu v Galante sa v mesiaci máj konala výstava prác z 10. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc. Výsledková listina - pozri ďalej.
  • Výstava s vyhodnotením 14. ročníka výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta - Ja a môj veselý cirkus, sa konala v Galantskom osvetovom stredisku.
  • V rámci Dňa Zeme sa v Galante už po siedmy raz uskutočnil symbolický akt sadenia stromu. Organizátormi podujatia boli Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Galanta.
  • V dňoch 9. - 30. apríla 2014 sa konala v priestoroch Galantského osvetového strediska výstava diel Jána Melišeka, člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • Galantské osvetové stredisko a mesto Sládkovičovo vás pozývajú na výstavu diel členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta, ktorá sa bude konať v mesiaci apríl v priestoroch Inovatechu v Sládkovičove.
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante a MO SČK vo Veľkých Úľanoch uskutočnilo 3. a 12. apríla 2014 podujatie pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo v dňoch 18. - 20. marca 2014 v Galante tradičnú okresnú postupovú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Čaro slova. Výsledková listina - pozri ďalej.
  • V Mestskom kultúrnom stredisku v Galante sa dňa 14.03.2014 uskutočnila okresná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Malé divadelné dosky 2014.
  • Obec Šoporňa a Galantské osvetové stredisko uskutočnili dňa 1. marca 2014 podujatie pod názvom Šopornanský fašanek, ktoré bolo zamerané na uchovávanie ľudových tradícií.
  • 12. ročník reprezentatívnej výstavy z tvorby členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta pôsobiacich pri Galantskom osvetovom stredisku sa v Renesančnom kaštieli v Galante koná v dňoch 6.2.-21.3.2014. Srdečne vás pozývame!

Nežná revolúcia

Galéria umenia