• Priestor na zmysluplné využívanie voľného času ponúklo deťom a mládeži Galantské osvetové stredisko prostredníctvom Divadelných tvorivých dielní v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne.
  • Galantské osvetové stredisko pripravilo prezentáciu výtvarných prác detí a mládeže z XXXVII. ročníka regionálnej súťaže Vesmír očami detí 2022.
  • Liga proti rakovine organizuje už po 26. krát verejno-prospešnú zbierku DEŇ NARCISOV opäť aj v uliciach za pomoci dobrovoľníkov.
  • Galantské osvetové stredisko každoročne realizuje v rámci Dňa Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla, zaujímavé aktivity s environmentálnym zameraním.
  • Podujatie Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov sa uskutočnil dňa 28. apríla 2022 v priestoroch Galantského osvetového strediska.
  • Galantské osvetové stredisko vyhlásilo 2. ročník výtvarnej, fotografickej a literárnej súťaž pre deti a mládež pod názvom Krásy našej prírody. Neváhajte a zapojte sa do súťaže!
  • Galantské osvetové stredisko v rámci podpory uchovávania kultúrneho dedičstva a propagácie kreatívnej činnosti pripravilo prezentačnú výstavu pod názvom Krehká krása kraslíc.
  • Galantské osvetové stredisko realizovalo dňa 7. apríla 2022 okresné kolo tradičnej vedomostnej súťaže z oblasti astronómie Čo vieš o hviezdach?
  • Okresné kolá celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 68. Hviezdoslavovho Kubína pod názvom „Čaro slova“ realizovalo v dňoch 29. – 31. marca 2022 Galantské osvetové stredisko.
  • Prezentáciu výtvarných prác z regionálneho kola medzinárodnej súťaže Žitnoostrovské pastelky 2022 pripravilo Galantské osvetové stredisko.

Nežná revolúcia

Galéria umenia