• Galantské osvetové stredisko pripravilo v dňoch 22. októbra až 10. decembra 2020 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante výberovú výstavu diel z tvorby Adriany Decsiovej a Adriany Popluhárovej.
  • Výstava prác zo 16. ročníka súťaže Farebný svet Rómov je inštalovaná v priestoroch Mestského úradu v Galante a pre verejnosť bude sprístupnená do 31. októbra 2020. Pozývame vás aj na virtuálnu prehliadku ocenených prác!
  • V priestoroch Mestského úradu v Galante bude v mesiaci október prezentovaný výber prác z medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom Prečo som na svete rád/rada.
  • Na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante sa dňa 25. septembra 2020 o 16.30 hod. uskutočnil krásny festival ľudovej hudby pod názvom Staré nástroje ožívajú...
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie v rámci Týždňa židovskej kultúry v novom termíne a na novom mieste, a to 24. septembra v parku pri neogotickom kaštieli v Galante. Podujatie sa pôvodne malo konať 22. septembra v Mestskom múzeu v Seredi. Ďakujeme za porozumenie.
  • Realizátorom 53. ročníka festivalu umeleckého prednesu žien pod názvom Čaro slova bolo Galantské osvetové stredisko.
  • Galantské osvetové stredisko bude v mesiacoch september a október 2020 realizátorom Divadelných tvorivých dielní v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne.
  • Galantské osvetové stredisko uskutoční kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry, ktoré sa budú konať 10. septembra v Renesančnom kaštieli v Galante a 22. septembra v Mestskom múzeu v Seredi.
  • Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Sereď a SNM - MŽK - Múzeom holokaustu v Seredi, uskutočnili dňa 8. septembra 2020 pietne spomienkové podujatie pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia.
  • Národné osvetové centrum v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom pripravilo vzdelávací program pre zástupcov kultúrno-osvetových a vzdelávacích inštitúcií v okrese Galanta pod názvom Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí.

Nežná revolúcia

Galéria umenia