• Slávnostné vyhodnotenie XIX. ročníka celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou Digitfoto Galanta sa uskutočnilo dňa 14. augusta 2021 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante.
  • V dňoch 6. - 31. júla 2021 pripravilo Galantské osvetové stredisko v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante výstavu diel z tvorby členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • Realizátorom dvoch edukačno-tvorivých dielní pod názvom Čaro hliny v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne bolo Galantské osvetové stredisko.
  • V poradí 9. ročník tvorivých umeleckých dielní a výstavy pod názvom Stretnutie vo farbách umožnil rozvíjať podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností seniorov z Galantského regiónu.
  • Galantské osvetové stredisko zorganizovalo 49. ročník regionálnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO.
  • Galantské osvetové stredisko spolu s partnermi uskutočnili dňa 28. júna 2021 vzdelávacie podujatia pre žiakov pod názvom Sociálna prevencia.
  • Galantské osvetové stredisko spolu s partnermi zrealizovali 17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorá nesie názov Proti škodlivým závislostiam bez hraníc. Výber diel zo súťaže si môžete pozrieť prostredníctvom virtuálnej prehliadky.
  • Galantské osvetové stredisko vyhodnotilo novú výtvarnú, fotografickú a literárnu súťaž pre deti a mládež pod názvom Krásy našej prírody. Srdečne vás pozývame na prehliadku!
  • Galantské osvetové stredisko ako partner Ligy proti rakovine podporuje Deň narcisov 2021. Pomôžme spoločne ľuďom, ktorí to potrebujú. Ďakujeme!
  • Galantské osvetové stredisko zrealizovalo v dňoch 2. - 4. júna 2021 okresné kolá postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom „Čaro slova“.

Nežná revolúcia

Galéria umenia