• Druhé tohtoročné stretnutie kronikárov sa konalo dňa 26. novembra 2019 a jej hlavným organizátorom bolo Galantské osvetové stredisko.
  • Dňa 12. novembra 2019 zrealizovalo Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Gymnáziom Janka Matúšku v Galante pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie vzdelávacie podujatia pre mládež i dospelých.
  • Tradičné podujatie zamerané na zdravý spôsob života a prevenciu proti civilizačným ochoreniam pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2019 v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo dňa 22. októbra 2019 vzdelávacie podujatie pre dospelých v rámci Týždňa celoživotného učenia pod názvom História na dlani.
  • Galantské osvetové stredisko pripravilo v dňoch 21. - 29. októbra 2019 výstavu diel z tvorby členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta a seniorov mesta Galanta.
  • Dňa 11. októbra 2019 sa v priestoroch Inovatechu v Sládkovičove uskutočnilo umelecké soaré pod názvom Kultúra bez bariér.
  • V priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa v dňoch 5. októbra až 3. novembra 2019 realizovala výstava diel akademického maliara - grafika Petra Augustoviča, významnej osobnosti slovenského výtvarného umenia
  • Festival Zlaté struny citary sa konal dňa 5. októbra 2019 v obci Kráľov Brod v okrese Galanta a predstavilisa na ňom citarové súbory a sólisti v hre na citare z Trnavského kraja.
  • Výstava pozostávajúca z výberu najlepších prác niekoľkých predchádzajúcich ročníkov medzinárodnej tematickej výtvarnej súťaže s protidrogovým zameraním Prečo som na svete rád/rada bola v mesiaci október inštalovaná vo vestibule Mestského úradu v Galante.
  • Súťaž Farebný svet Rómov sa realizovala v rámci podpory rozvoja kultúry národnostných menšín a v tomto roku už po pätnásty raz mali rómske deti a mládež možnosť predviesť svoje schopnosti, talent a kreativitu.