Trnavský samosprávny kraj – www.trnava-vuc.sk

Digitalizácia kultúrneho dedičstva múzeí a galérií Trnavského samosprávneho kraja

www.digitalizacia.trnava-vuc.sk

 

Vlastivedné múzeum v Galante – www.muzeumgalanta.sk 

Galantská knižnica – www.galantskakniznica.sk

Národné osvetové centrum – www.nocka.sk

Mesto Galantawww.galanta.sk

 

Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií – www.akoi.sk

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – www.culture.gov.sk

Fond na podporu umenia – www.fpu.sk

Fond na podporu kultúry národnostných menšín – www.kultminor.sk

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia