Galantské osvetové stredisko zorganizovalo 49. ročník regionálnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO.
AMFO 2021 - súťaž amatérskej fototvorby - virtuálna prehliadka

AMFO 2021 - súťaž amatérskej fototvorby

Umelecká a technická úroveň fotografií je na vzostupe

 

Galantské osvetové stredisko zorganizovalo 49. ročník regionálnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO. Na celoštátnej úrovni je vyhlasovateľom a garantom súťaže Národné osvetové centrum v Bratislave. Úspešní autori z regionálneho kola postupujú so svojimi fotografickými dielami do krajského kola súťaže. Odborná porota, ktorej predsedom bol Ladislav Struhár, profesionálny fotograf, posúdila prihlásené diela a vybrala fotografie spĺňajúce kritériá súťaže, s prihliadnutím na umelecké stvárnenie, vyzretosť autorov, formu podania, ale aj zvládnutej technickej stránky. Do krajského kola súťaže získali postup traja autori, u ktorých bol predpoklad, že sa so svojou tvorbou presadia aj na vyšších úrovniach súťaže. Všetci postupujúci Ágnes Jónásová, Tomáš Dobrócsy a Veronika Sekerová súťažili vo vekovej skupine autorov nad 25 rokov – v kategórii čiernobiela fotografia, farebná fotografia a cykly a seriály. V rámci každého ročníka súťaže AMFO býva odporúčaná téma, ktorá pre rok 2021 bola – Rodina. Téma rodiny a voľná tvorba sa u súťažiacich stretli v dobrom pomere - účastníci-fotografi si krásne obhájili svoje postupujúce pozície. Technické zvládnutie, umelecké stvárnenie, kompozícia a nápaditosť, plus názvy fotografií, ktoré dokresľovali pointu a zámer, boli na dobrej úrovni.

Postupujúce fotografie boli prezentované vo virtuálnom priestore, na webovej stránke Galantského osvetového strediska. Pozitívom a prínosom tejto súťaže je vzbudenie záujmu o fotografické umenie u verejnosti a podnietenie autorov k aktívnej činnosti v oblasti fotografie.

Postupujúcim fotografom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

 

AMFO 2021 - 49. ročník okresnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby - virtuálna prehliadka

 

 

 

AMFO 2021 - Tomáš Dobrócsy - Okno priateľstva
AMFO 2021 - Tomáš Dobrócsy - Pozdrav
AMFO 2021 - Tomáš Dobrócsy - Za ruku
AMFO 2021 - Ágnes Jónásová - Giganty
AMFO 2021 - Ágnes Jónásová - Samota
AMFO 2021 - Ágnes Jónásová - Do nekonečna
AMFO 2021 - Ágnes Jónásová - Manifestácia
AMFO 2021 - Ágnes Jónásová - Posledné slnečné lúče
AMFO 2021 - Veronika Sekerová - Ideme-ľúbime 1
AMFO 2021 - Veronika Sekerová - Ideme-ľúbime 2
AMFO 2021 - Veronika Sekerová - Ideme-ľúbime 3
AMFO 2021 - Veronika Sekerová - Čožeee
AMFO 2021 - Veronika Sekerová - Svieti
AMFO 2021 - Veronika Sekerová - Tablet
AMFO 2021 - Veronika Sekerová - Čelenka
AMFO 2021 - Veronika Sekerová - Dorothy
AMFO 2021 - Veronika Sekerová - Ľadové kráľovstvo

Nežná revolúcia

Galéria umenia