Galantské osvetové stredisko bolo v rámci nášho regiónu realizátorom tradičnej, prestížnej a medzi autormi veľmi obľúbenej fotografickej súťaže AMFO.
AMFO 2022 - súťaž amatérskej fotografickej tvorby

AMFO 2022 - súťaž amatérskej fotografickej tvorby

Inšpirácia k aktivizácii fotografov

 

Galantský región je viac ako päť desaťročí veľmi úspešný v prezentácii a propagácii fotografického umenia. Z poverenia Ministerstva kultúry SR vyhlásilo v roku 2022 Národné osvetové centrum v Bratislave jubilejný 50. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO. Realizátorom tradičnej, prestížnej a medzi fotografmi veľmi obľúbenej súťaže v rámci Galantského regiónu bola dlhoročná spolupracujúca organizácia Galantské osvetové stredisko.

Postupová súťaž amatérskej fotografickej tvorby AMFO umožňuje širokej vrstve fotografických nadšencov tvoriacich individuálne alebo združených vo fotokluboch a krúžkoch rozvíjať svoje tvorivé záujmy, ponúka možnosti umeleckej sebarealizácie, poskytuje príležitosti na verejnú prezentáciu fotografických diel a v neposlednom rade prispieva k nadobúdaniu vedomostí a umelecko-kreatívnych zručností.

Odborná porota, ktorej predsedal Ladislav Struhár, profesionálny fotograf, ohodnotila fotografické diela prihlásené do regionálneho kola súťaže AMFO 2022 a odporučila na postup do krajského kola 19 súťažných fotografií piatich autorov.

Technické spracovanie zaslaných súťažných diel a umelecká vizualizácia fotografií s ohľadom na jednotlivé vekové kategórie boli na kvalitatívne veľmi dobrej úrovni. Porotou bol ocenený aj inovatívny prístup, autenticita a kompozícia fotografických diel. Odporúčanou témou Národného osvetového centra pre jubilejný ročník súťaže AMFO bola Pamäť, a aj v rámci tejto zvolenej témy si fotografie v súťaži našli svoj umelecký priestor. Fotografická skúsenosť autorov sa prejavila v schopnosti vnímania a zachytenia okamihu prítomna i kreatívnej štylizácii.

Vo vekovej skupine autorov do 15 rokov, v kategórii farebná fotografia získal postup Filip Jamrich. Početnejšie zastúpenie mali autori nad 25 rokov, Matúš Benian a Radovan Jamrich postupujú s tromi čiernobielymi fotografiami, podobne aj Sylvia Čambálová, ktorá svoje fotografie prezentovala v rámci zadanej tohtoročnej témy Pamäť. V tejto vekovej skupine ďalej postupujú aj kvalitné farebné fotografie s prírodnou tematikou Radovana Jamricha. Štylizované fotografické kompozície so spoločným názvom Ročné doby od Magdy Vrábelovej postúpili v kategórii cykly a seriály.

Podujatie AMFO je podnecujúcim a inšpiratívnym faktorom pri aktivizácii detí, mládeže i dospelých v oblasti amatérskej fotografickej tvorby.

 

Postupujúcim autorom srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

 

AMFO 2022 - jubilejný 50. ročník okresnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby

- virtuálna výstavná prezentácia

 

 

AMFO 2022 - Filip Jamrich - Jeseň
AMFO 2022 - Filip Jamrich - Pokoj pri rieke
AMFO 2022 - Filip Jamrich - Posledné lúče
AMFO 2022 - Matúš Benian - Obrazy Rumunska 1
AMFO 2022 - Matúš Benian - Obrazy Rumunska 2
AMFO 2022 - Matúš Benian - Obrazy Rumunska 3
AMFO 2022 - Sylvia Čambálová - Pláž Farralón 1
AMFO 2022 - Sylvia Čambálová - Pláž Farralón 2
AMFO 2022 - Sylvia Čambálová - Pláž Farralón 3
AMFO 2022 - Radovan Jamrich - Anet
AMFO 2022 - Radovan Jamrich - Andrea
AMFO 2022 - Radovan Jamrich - Vojti
AMFO 2022 - Radovan Jamrich - Angry bird
AMFO 2022 - Radovan Jamrich - Korisť
AMFO 2022 - Radovan Jamrich - Haja
AMFO 2022 - Magda Vrábelová - Ročné doby: Jar
AMFO 2022 - Magda Vrábelová - Ročné doby: Leto
AMFO 2022 - Magda Vrábelová - Ročné doby: Jeseň
AMFO 2022 - Magda Vrábelová - Ročné doby: Zima

Nežná revolúcia

Galéria umenia