Okresné kolá celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 68. Hviezdoslavovho Kubína pod názvom „Čaro slova“ realizovalo v dňoch 29. – 31. marca 2022 Galantské osvetové stredisko.
Čaro slova 2022

Čaro slova 2022

- okresné postupové súťaže
v umeleckom prednese poézie
a prózy

 

Súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých patria k najtradičnejším súťažiam z oblasti záujmovej umeleckej činnosti na Slovensku a sú známe pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Aj v roku 2022 boli súťaže vyhlásené a garantované Národným osvetovým centrom z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Okresné kolá celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 68. Hviezdoslavovho Kubína pod názvom „Čaro slova“ realizovalo v dňoch 29. – 31. marca 2022 Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

V súťaži sa každoročne prezentujú talentovaní recitátori z Galantského okresu. Zámerom okresnej postupovej súťaže Čaro slova je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecko-odborný rast jednotlivcov, realizácia a prezentácia umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných študentov v oblasti umeleckého slova, vedie recitátorov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času. Zúčastneným pedagogickým pracovníkom umožňuje využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, estetická a etická výchova. Postupová súťaž Čaro slova vytvára možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie, inšpirácie a vzdelávania pre všetkých záujemcov o umelecký prednes, napomáha hlbšie spoznávať literárne hodnoty.

 

 

 

 

   ČARO SLOVA 2022 - výsledková listina z okresného kola súťaže