Realizátorom 53. ročníka festivalu umeleckého prednesu žien pod názvom Čaro slova bolo Galantské osvetové stredisko.
Čaro slova - 53. ročník krajského festivalu umeleckého prednesu žien v Galante

 

Čaro slova

53. ročník krajského festivalu umeleckého prednesu žien v Galante

 

Krajský festival umeleckého prednesu žien v Galante pod názvom Čaro slova má dlhoročne veľmi kvalitnú úroveň. Jedinečný festival umeleckého slova, sa teší obľube žien niekoľkých generácii. Realizátorom 53. ročníka festivalu umeleckého prednesu žien bolo Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Festival z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia. Reprezentatívnym miestom pre konanie krajského festivalu boli krásne priestory renesančného kaštieľa, ktorý sa nachádza v centrálnej časti mesta Galanta. Podujatie sa uskutočnilo dňa 18. septembra 2020. Cieľom festivalu Čaro slova je podporovať rozvoj umeleckého prednesu žien a taktiež dať priestor na konfrontáciu úrovne prednesov žien v tejto umeleckej oblasti. Do Galanty rok čo rok z celého Trnavského kraja s radosťou zavítajú záujemkyne umeleckej interpretácie slova. Krajský festival umožňuje podchytiť talentované recitátorky, podporuje a ďalej rozvíja ich umeleckú činnosť v oblasti prednesu poézie, prózy či vlastnej tvorby. Galantské osvetové stredisko ako jedna z mála kultúrnych inštitúcií v rámci Slovenska je organizátorom festivalu so zameraním na umelecký prednes žien kontinuálne už desiatky rokov. Festival Čaro slova má v Trnavskom kraji punc významného kultúrno-spoločenského podujatia.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia