Galantské osvetové stredisko bude v mesiacoch september a október 2020 realizátorom Divadelných tvorivých dielní v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne.
Divadelné tvorivé dielne

Divadelné tvorivé dielne

 

Poskytnúť priestor deťom a mládeži na zmysluplné využívanie voľného času prostredníctvom aktívnej práce v tvorivých divadelných dielňach je cieľom podujatí, ktorých realizátorom je  Galantské osvetové stredisko. Divadelné tvorivé dielne sa organizujú v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

Štyri tvorivé divadelné dielne sa budú konať v termínoch 25. a 30. septembra a 2. a 7. októbra 2020 v Galante. Dielní sa zúčastnia deti a mládež z Galantského regiónu. Tvorivé dielne budú ukončené verejným divadelným predstavením dňa 9. októbra 2020 v Galante, kde sa účastníci dielní predvedú ukážkou nacvičenej dramatizácie hry. Uskutočnením projektu chceme v rámci vzdelávacích aktivít v Roku slovenského divadla vytvoriť deťom a mládeži možnosti na kreatívnu divadelnú tvorbu formou aktívnej práce v tvorivých divadelných dielňach.

Základom práce v dielňach počas 4 tvorivých stretnutí bude objaviť a podporiť v deťoch a mládeži ich prirodzený talent. Mladí ľudia budú mať možnosť zoznámiť sa divadlom a naučiť sa správnym návykom, ktoré sú dôležité pri prezentácii dramatizácie na javisku. Medzi praktické zručnosti, ktorým sa priučia sú: javisková reč, intonácia reči, správna artikulácia, priestorové zvládnutie hier, pohyb po javisku, práca s imaginárnym predmetom, výrazovosť, improvizácia či spev. Divadelné tvorivé dielne prinesú nové alternatívy aktívnej činnosti a sebarealizácie mladej generácie. Prínosom projektu bude taktiež podpora inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času a vytvorenie podmienok pre prezentáciu tvorivých umeleckých zručností.

 

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.