Realizátorom krajského kola postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby pod názvom Divertimento musicale, bolo za Trnavský kraj Galantské osvetové stredisko.
Divertimento musicale  2023

 

DIVERTIMENTO MUSICALE 2023

Krajská postupová súťaž s prehliadka neprofesionálnej inštrumentálnej hudby

 

Galantské osvetové stredisko dňa 20. mája 2023 realizovalo krajské kolo 31. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby DIVERTIMENTO MUSICALE 2023. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch severného krídla Neogotického kaštieľa v Galante. Divertimento musicale je výnimočná súťaž, ktorá prezentuje umeleckú úroveň a výsledky činnosti neprofesionálnych hudobných zoskupení inštrumentálnej hudby.

Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Prostredníctvom podujatia Divertimento musicale získavajú zúčastnené komorné súbory cenné vedomosti z oblasti inštrumentálnej hry a vzájomne si konfrontujú výsledky svojej činnosti. Súťažné podujatie umožňuje podchytiť talentovaných inštrumentalistov podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti klasickej hudby.

Realizáciou súťaže sa umožňuje talentovaným hudobníkom koncertne vystupovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, čo prispieva k zvyšovaniu ich umeleckej úrovne. Súčasťou krajskej postupovej súťažnej prehliadky v Galante je taktiež odborný seminár, ktorý napomáha účastníkom a umeleckým vedúcim neprofesionálnych hudobných telies pri skvalitňovaní interpretačných výstupov. Uskutočnením súťaže je možné sledovať a odborne usmerniť oblasť záujmovej umeleckej činnosti, ktorou je neprofesionálna inštrumentálna hudba, ktorá si od umeleckých vedúcich vyžaduje systematickú prácu s hudobne talentovanými inštrumentalistami všetkých vekových kategórií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia