Výstava prác zo 16. ročníka súťaže Farebný svet Rómov je inštalovaná v priestoroch Mestského úradu v Galante a pre verejnosť bude sprístupnená do 31. októbra 2020. Pozývame vás aj na virtuálnu prehliadku ocenených prác!
Farebný svet Rómov 2020

FAREBNÝ SVET RÓMOV

16. ROČNÍK VÝTVARNEJ SÚŤAŽE A VÝSTAVY PRÁC DETÍ A MLÁDEŽE RÓMSKEJ NÁRODNOSTI V GALANTE

 

Výtvarnú tvorivosť rómskych detí a mládeže a zároveň rozvoj vzdelanostnej a kultúrnej úrovne rómskej národnostnej menšiny podporuje už 16 rokov umelecký projekt pod Farebný svet Rómov. V Trnavskom kraji je tento úspešný projekt prezentujúci výtvarný talent rómskych detí a mládeže jediný svojho druhu a po rokoch je možné konštatovať, že sa stal známym na celom Slovensku. Tradičnú a zároveň jedinečnú výtvarnú súťaž Farebný svet Rómov vyhlásili aj v roku 2020 Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom a Mestom Galanta.

Napriek situácii a opatreniam, ktoré na Slovensku boli a sú aktuálne aj zavedené, sa súťaž a taktiež výstava výtvarných prác uskutočnili. Za dlhoročnú finančnú podporu patrí poďakovanie mestu Galanta. Úprimné poďakovanie vyslovujeme všetkým pedagógom, ktorí sa svojim žiakom venujú pri príprave na výtvarnú súťaž a vedú ich k výtvarnej tvorivosti a tým v nich pestujú základy estetického cítenia.  

V dvoch súťažných kategóriách bolo celkovo ocenených 20 prác vytvorených rôznymi technikami, a to maľbou, kresbou a menej tradičnými kombinovanými technikami, ktoré zachytávajú pestrofarebný svet videný očami mladých Rómov. Výstava prác zo 16. ročníka súťaže Farebný svet Rómov je inštalovaná v priestoroch Mestského úradu v Galante a pre verejnosť bude sprístupnená do 31. októbra 2020.

Ocenené práce si záujemcovia môžu prezrieť aj vo virtuálnej galérii na webovej stránke Galantského osvetového strediska – www.osvetaga.zupa-tt.sk. Projekt Farebný svet Rómov sa realizuje v rámci podpory rozvoja kultúry národnostných menšín a prezentuje výtvarné nadanie a kreativitu rómskych detí a mládeže.

 

 

 

 

   Farebný svet Rómov 2020 - výsledková listina

 

 

 

Galantské osvetové stredisko vás pozýva na virtuálnu prehliadku

ocenených prác z výtvarnej súťaže rómskych detí a mládeže

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2020 

 

 

Ladislav Zátrok - Rómska matka lásky - Základná škola Lehnice
Szandra Lakatosová - Muzikanti - Spojená škola internátna s VJM Okoč
Viliam Mészáros - Veštím - ZŠ Zlaté Klasy
Adrián Roštáš - Smutné gitary - Spojená škola internátna s VJM Okoč
Mário Rigó - Rómka - ŠZŠ Ádorská Dunajská Streda
Mariana Maršnerová - Môj krásny sen - ŠZŠ Ádorská Dunajská Streda
Róbert Lakatoš - Bašavel - ŠZŠ Ádorská Dunajská Streda
Anasztázia Lakatos - Tanečnica - ZŠ Bélu Bartóka s VJM Veľký Meder
Boglárka Tóth – Svadba - ZŠ Bélu Bartóka s VJM Veľký Meder
Erik Nagy - Moja sestra - Spojená škola internátna s VJM Okoč
Krisztína Nagy - Rómske tance na lúke - ZŠ R. Benyovszkého s VJM Lehnice
Bianka Lévaiová - Farebný svet Rómov - ŠZŠ s VJM Ádorská Dunajská Streda
Kármen Kozmová -  Víla z rozprávky - Základná škola Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň
Damian Tési - Rómska svadba - ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM Jelka
Milan Horváth - Rómske tanečnice - ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM Jelka
Ján Tési - Moja matka - ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM Jelka
Vivien Rigóová - Dievča na kolotoči - ŠZŠ Ádorská Dunajská Streda
Árpád Sárközi - Cigánska rodina - ZŠ Zlaté Klasy
Jennifer Lakatosová - Farebný svet Rómov - ŠZŠ s VJM Ádorská Dunajská Streda
Sandra Stojková - Na prechádzke - ŠZŠ Sereď