Galantské osvetové stredisko pripravilo pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia jubilejný 20. ročník výstavy Galantská paleta. Srdečne vás pozývame na prehliadku!
Galantská paleta 2022 – jubilejný 20. ročník

 

Galantská paleta 2022 – jubilejný 20. ročník

 

 

Galantské osvetové stredisko je dlhoročným aktívnym podporovateľom výtvarníctva a výstavníctva v Galantskom regióne. Úspešná spolupráca s regionálnymi výtvarnými umelcami pokračovala aj pri uskutočnení jubilejného 20. ročníka výstavy Galantská paleta, ktorá je súčasťou 59. ročníka regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2022. Vyhlasovateľom a garantom súťaže na celoštátnej úrovni je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Podujatie podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti a rozvíja záujmy a nadanie zúčastnených autorov. Výstava Galantská paleta sa každoročne svojou umeleckou kvalitou zaraďuje k vrcholným kultúrno-spoločenským podujatiam a významne prispieva k propagácii a sprístupňovaniu hodnôt výtvarného umenia v širokom galantskom regióne.

V roku 2021 sa Galantská paleta po prvýkrát vo svojej histórii nekonala klasickou výstavnou formou na stenách v galerijných  priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante, ale z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie na Slovensku, sa realizovala virtuálnou formou. Po ročnej prestávke sa jubilejná Galantská paleta opäť vrátila na svoje tradičné miesto do renesančného kaštieľa a s gráciou skrášlila jej historické priestory. Pestrá kolekcia diel jasne vystihuje zameranie výstavy, ktorou je prezentácia palety techník, žánrov i materiálov. Autori zhmotnili svoju invenciu a kreativitu do vizuálne pôsobivých obrazových stvárnení a priestorových objektov.  

Na jubilejnej 20-tej Galantskej palete sa prezentuje 21 neprofesionálnych umelcov - Rudolf Bazsalovics, Attila Bittó, Kazimír Cséfalvay, Ing. Karol Dudás, Bohuš Ďuríček, Ivan Godovič, Slávka Kerďová, Marián Klačan, Pavel Kohút, Ján Kollárovič, Ivona Kollátová, Eva Králiková, Oľga Liptaiová, Mária Lišková, Ján Melišek, Miriam Mihaliková, Mgr. Hildegarda Pokreis, Teodor Szabados, Ing. Jarmila Štefanková, PhD., Iveta Takácsová, Juraj Tury.

Inšpiráciou výtvarníkom pri tvorbe bola najmä príroda a človek, ale v dielach  bola reflektovaná aj aktuálna pandémia, ktorá za posledné dva roky výrazne zasiahla do celosvetového spoločenského a kultúrneho diania. V obrazovej tvorbe bola preferovaná maľba olejom, akrylom, temperou, vystavené sú aj kresby, akvarely, pastely, diela vytvorené technikou airbrush, paverpol a prítomné sú aj maľby na hodváb. Bohato je zastúpená na výstave aj sochárska tvorba, drevené plastiky a keramika.

Symbióza v umeleckej mnohorakosti, prezentácia človečenstva vo výtvarnom prejave, radosť z tvorivosti, to všetko ponúka návštevníkom výnimočná 20-ta Galantská paleta.

 

 Srdečné vás pozývame na prehliadku výstavy Galantská paleta 2022!

 

 

 

 

 

 

 

Galantská paleta 2022

- virtuálna výstavná prehliadka

 

 

 

Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022
Galantská paleta 2022

Nežná revolúcia

Galéria umenia