Vzdelávacie podujatie s výstavou pod názvom Holokaust v Seredi pripravilo Galantské osvetové stredisko v spolupráci so Súkromným bilingválnym gymnáziom v Galante.
Holokaust v Seredi - vzdelávacie podujatie s výstavou

 

Holokaust v Seredi - vzdelávacie podujatie s výstavou

 

Holokaust - obdobie, ktoré hrozným spôsobom zasiahlo obrovský počet ľudí nesmie ostať zabudnuté. Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci so Súkromným bilingválnym gymnáziom v Galante pripravili vzdelávacie podujatia s výstavou pod názvom Holokaust v Seredi. Výstava sa uskutočňuje v rámci pripomienky na Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý pripadá sa 27. január. V tento deň v roku 1945 bol oslobodený koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvienčim-Brzezinka).

 

 

Pravdivo a otvorene hovoriť o holokauste a obetiach, ktoré toto obdobie prinieslo je nutnosťou hlavne vo vzťahu k mladej generácii. Počas konania výstavy si študenti spolu so svojimi pedagógmi pripravujú zaujímavé vzdelávanie aktivity. Výstava pre študentov Súkromného bilingválneho gymnázia v Galante sa realizuje v rámci predchádzania diskriminácie a ostatných prejavov intolerancie. Podujatia zamerané na pripomínanie si holokaustu významným spôsobom prispievajú k prevencii extrémizmu a vzdelávaniu mladej generácie, ktorá si ctí ľudské práva a slobody.

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia