Myšlienka usporiadať výstavu z tvorby členov klubu výtvarníkov pôsobiacich pri Galantskom osvetovom stredisku vznikla pred desiatimi rokmi a od tej doby v úzkej spolupráci s akademickým sochárom Ladislavom Sabom sa každoročne vo februári a marci poriada v renesančnom kaštieli výstava diel pod názvom Galantská paleta.
Jubilejný 10. ročník výstavy Galantská paleta

Uvedený názvov výstižne vyjadruje charakter výstavy, ktorý je založený na  rôznorodosti výtvarných techník i zúčastnených autorov.
Galantská paleta si od začiatku kládla za cieľ pozdvihnúť výtvarný život a podporiť dlhoročnú tradíciu výstavníctva neprofesionálnych výtvarníkov v galantskom regióne. Uskutočnením výstav, ktoré prezentovali diela vytvorené umelcami z tohto regiónu bolo umožnené širokej verejnosti zoznámiť sa s tvorbou tunajších sochárov, maliarov, grafikov a rezbárov. Svoju tvorbu vystavovali mladé začínajúce talenty, ale aj ľudia, ktorí sa zo záľuby venujú výtvarnému umeniu už dlhé roky. Galantská paleta - to sú diela,  ktoré prezentujú umenie plné úprimnosti a radosti, chcú osloviť a vzbudiť emócie, sú príbehmi, v ktorých sa zrkadlia duše ich tvorcov.
Vernisáž jubilejného 10. ročníka výstavy Galantská paleta, na ktorej svoju tvorbu predstavuje 25 autorov sa uskutočnila 2. februára o 17.00 hod. v Renesančnom kaštieli v Galante. Výstava potrvá do 11. marca 2012.
Dnes už je možné konštatovať, že Galantská paleta si za uplynulé desaťročie našla svoje plnohodnotné miesto v rámci kultúrno-spoločenských podujatí, ktorých význam presahuje  nielen  hranice nášho mesta a okresu Galanta, ale aj Trnavského kraja.
Výstavy Galantskej palety každoročne dávajú príležitosť neprofesionálnym výtvarníkom vystavovať diela a zároveň všetkým čo majú radi výtvarné umenie sprostredkúvajú príjemné a hodnotné umelecké zážitky.

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia