Galantské osvetové stredisko uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie Jubilujúca Galanta pri príležitosti 785. výročia 1. písomnej zmienky o meste Galanta.
Jubilujúca Galanta

Jubilujúca Galanta

785. výročia prvej písomnej zmienky o meste Galanta

 

Galantské osvetové stredisko zorganizovalo pri príležitosti 785. výročia 1. písomnej zmienky o meste Galanta kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom Jubilujúca Galanta. Súčasťou programu, ktorý sa konal dňa 1. júla 2022  v parku pri Neogotickom kaštieli v Galante, bol koncert v podaní Eriky Slezákovej, Petry Sabovej, Korča Piťa, Imricha Farkaša s Alanom Šarközym a Galantského saxofónového kvarteta, ďalej sa zrealizovala komentovaná výstava historických fotografií a prednáška so zameraním na významné medzníky v dejinách Galanty, ktorú odprezentovala Mgr. Hildegarda Pokreis. Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Mesta Galanta.

Program Jubilujúca Galanta obohatil kultúrny život nášho mesta o zaujímavé podujatie, ktoré v sebe spojilo kultúru i históriu, podujatie, ktoré prinieslo zábavu, povznesie „kultúrneho ducha“ i poučenie. Spoločným verejným pripomenutím si 785. výročia prvej písomnej zmienky o meste Galanta, sa prispelo k pozitívnemu lokálpatriotizmu a taktiež dobrému spolunažívaniu všetkých občanov nášho mesta.

 

 

 

 

PROJEKT SA USKUTOČŇUJE S FINANČNOU PODPOROU MESTA GALANTA.

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia