Galantské osvetové stredisko bolo v rámci podpory hudobného umenia a autorskej tvorby v roku 2022 za Trnavský kraj realizátorom krajského kola 23. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky autorskej populárnej hudby pod názvom Kontakt.
KONTAKT 2022

KONTAKT 2022

- krajské kolo 23. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky autorskej populárnej hudby

 

 

Na základe vyhlásenia postupovej súťaže a prehliadky Národným osvetovým centrom v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, bolo Galantské osvetové stredisko v rámci podpory hudobného umenia a autorskej tvorby v roku 2022 za Trnavský kraj realizátorom krajského kola 23. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky autorskej populárnej hudby pod názvom Kontakt. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia.

Galantské osvetové stredisko má dlhoročné skúsenosti v organizovaní hudobných súťaží a festivalov, ktoré prezentujú talent a umelecké zručnosti interpretov v rôznych hudobných žánroch, v klasickej hudbe, jazze, dychovej hudbe či populárnej hudbe. A práve v oblasti populárnej hudby ponúka možnosti realizácie pre vokalistov a inštrumentalistov postupová súťaž a prehliadka Kontakt 2022. Krajské kolo súťaže sa uskutočnilo dňa 1. júla 2022 v parku pri Neogotickom kaštieli v Galante.

Zámerom podujatia Kontakt bolo vzájomnou konfrontáciou sólistov a skupín motivovať najmä mladých ľudí k vlastnej tvorbe, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú, koncertnú a autorskú činnosť v oblasti populárnej hudby s kladením dôrazu na ich umelecký rast. Súťaž oslovuje interpretov, ktorí sa hudbe (vlastnej autorskej piesňovej a inštrumentálnej tvorbe) venujú neprofesionálne vo svojom voľnom čase – ako záujmovej umeleckej činnosti. Súťažiaci mohli súťažiť s pôvodnou autorskou piesňovou tvorbou v slovenskom jazyku a s pôvodnou autorskou inštrumentálnou tvorbou, a to v živom prevedení.

Súťaž sa na všetkých stupňoch (krajské aj celoštátne kolo) člení na dve základné kategórie podľa druhu jednotlivých hudobných zoskupení na kategóriu I. Jednotlivci a dvojice a kategóriu II. Hudobné skupiny. Odbornú porotu tvorili Mgr. Miroslav Zahradník, PhD., muzikológ, hudobný pedagóg a publicista, jazzový gitarista, Mgr. art. Petra Sabová, speváčka a pedagogička a Boris Červeňanský, DiS. art., pedagóg a multiinštrumentalista. Priamy postup do celoštátneho kola súťaže Konatakt 2022 a umiestnenie v zlatom pásme získalo hudobné zoskupenie Majka Valentová band.

 

Majka Valentová band

 

Súčasťou podujatia bol odborný seminár (hodnotiace stretnutie) so zástupcami súťažiacich skupín a sólistami, na ktorom sa odborne vyhodnotili jednotlivé vystúpenia, zdôvodnili sa návrhy na udelenie cien a postupy do celoštátnej súťaže. Zúčastnení interpreti prostredníctvom tejto súťaže získavajú cenné vedomosti a zručnosti z oblasti vokálnej hudby a inštrumentálnej hry v rámci rôznych žánrov populárnej hudby.

Súťažná prehliadka Kontakt 2022 napomáha propagovať a podporovať najúspešnejších súťažiacich a pomáha im etablovať sa do širšej kultúrnej obce populárnej hudby a taktiež umožňuje najlepším neprofesionálnym hudobným skupinám a sólistom v Slovenskej republike koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, čo napomáha zvyšovať ich umeleckú úroveň.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

 

 

 

 

KONTAKT 2022

- krajské kolo 23. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky

autorskej populárnej hudby

 

 

 

Na základe vyhlásenia postupovej súťaže a prehliadky Národným osvetovým centrom v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, bude Galantské osvetové stredisko v rámci podpory hudobného umenia a autorskej tvorby v roku 2022 za Trnavský kraj realizátorom krajského kola 23. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky autorskej populárnej hudby pod názvom Kontakt. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia. Galantské osvetové stredisko má dlhoročné skúsenosti v organizovaní hudobných súťaží a festivalov, ktoré prezentujú talent a umelecké zručnosti interpretov v rôznych hudobných žánroch, v klasickej hudbe, jazze, dychovej hudbe či populárnej hudbe. A práve v oblasti populárnej hudby ponúka možnosti realizácie pre vokalistov a inštrumentalistov postupová súťaž a prehliadka Kontakt 2022. Krajské kolo súťaže sa uskutoční dňa 1. júla 2022 v parku pri Neogotickom kaštieli v Galante. Zámerom podujatia Kontakt je vzájomnou konfrontáciou sólistov a skupín motivovať najmä mladých ľudí k vlastnej tvorbe, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú, koncertnú a autorskú činnosť v oblasti populárnej hudby s kladením dôrazu na ich umelecký rast. Súťaž oslovuje interpretov, ktorí sa hudbe (vlastnej autorskej piesňovej a inštrumentálnej tvorbe) venujú neprofesionálne vo svojom voľnom čase – ako záujmovej umeleckej činnosti. Súťažiaci môžu súťažiť s pôvodnou autorskou piesňovou tvorbou v slovenskom jazyku a s pôvodnou autorskou inštrumentálnou tvorbou, a to v živom prevedení. Súťaž sa na všetkých stupňoch (krajské aj celoštátne kolo) člení na dve základné kategórie podľa druhu jednotlivých hudobných zoskupení na kategóriu I. Jednotlivci a dvojice a kategóriu II. Hudobné skupiny. Súčasťou podujatia bude odborný seminár (hodnotiace stretnutie) so zástupcami súťažiacich skupín a sólistami, na ktorom sa odborne vyhodnotia jednotlivé vystúpenia, zdôvodnia návrhy na udelenie cien a postupy do celoštátnej súťaže. Zúčastnené hudobné skupiny a sólisti prostredníctvom tejto súťaže získavajú cenné vedomosti a zručnosti z oblasti vokálnej hudby a inštrumentálnej hry v rámci rôznych žánrov populárnej hudby. Súťažná prehliadka Kontakt 2022 napomáha propagovať a podporovať najúspešnejších súťažiacich a pomáha im etablovať sa do širšej kultúrnej obce populárnej hudby a taktiež umožňuje najlepším neprofesionálnym hudobným skupinám a sólistom v Slovenskej republike koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, čo napomáha zvyšovať ich umeleckú úroveň.

Nežná revolúcia

Galéria umenia