Galantské osvetové stredisko vyhlásilo 3. ročník výtvarnej, fotografickej a literárnej súťaž pre deti a mládež pod názvom Krásy našej prírody. Neváhajte a zapojte sa do súťaže!
Krásy našej prírody 2023 - tvorivo-umelecká súťaž pre deti a mládež - 3. ročník


Krásy našej prírody - tvorivo-umelecká súťaž pre deti a mládež

3. ročník

 

 

 

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY

Výtvarná, fotografická a literárna súťaž detí a mládeže

s environmentálnym zameraním realizovaná pri príležitosti

53. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2023

 

 

Galantské osvetové stredisko má snahu prostredníctvom vyhlásenej tvorivo-umeleckej súťaže motivovať mladú nastupujúcu generáciu, aby spoznávala krásy prírody a do budúcnosti si hlbšie uvedomila potrebu ochrany nášho životného prostredia.

 

 

 

 

  Krásy našej prírody 2023 - propozície

  Krásy našej prírody 2023 - prihláška 

        

               Krásy našej prírody 2023 - plagát

 

 

 


Nežná revolúcia

Galéria umenia