Galantské osvetové stredisko vyhodnotilo novú výtvarnú, fotografickú a literárnu súťaž pre deti a mládež pod názvom Krásy našej prírody. Srdečne vás pozývame na prehliadku!
Krásy našej prírody - vyhodnotenie súťaže


Krásy našej prírody - nová tvorivo-umelecká súťaž pre deti a mládež

VYHODNOTENIE

 

 

 

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY

Výtvarná, fotografická a literárna súťaž detí a mládeže

s environmentálnym zameraním realizovaná pri príležitosti

51. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2021

 

Nová umelecko-tvorivá súťaž Krásy našej prírody, ktorú realizovalo Galantské osvetové stredisko, vzbudila veľký záujem detí i mládeže po celom Slovensku. Súťaž s environmentálnym zameraním bola vyhlásená pri príležitosti 51. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2021. Odborná porota mala neľahkú úlohu vybrať výtvarné, fotografické i literárne práce na ocenenie. Súťaž Krásy našej prírody si našla priaznivcov od severu na juh, od západu na východ.

Cieľom súťaže bolo podnietiť deti a mládež k výtvarnému, fotografickému a literárnemu prejavu, podporiť u žiakov rozvoj kreativity a fantázie so zameraním na ochranu prírody, environmentalistiku a celosvetovú kampaň Deň Zeme.

Tešíme sa z množstva zaslaných zaujímavých a kreatívne spracovaných prác, ktoré si môžete prezrieť prostredníctvom virtuálnej výstavnej prezentácie.

 

 

Odbornú porotu tvorili:

PhDr. Iveta Lenická - výtvarníčka, lektorka výtvarných workshopov, kurátorka a kunshistorička

Mgr. Eva Jurášová - výtvarníčka, pedagogička ZUŠ

Jozef Keppert – fotograf, Majster a Autor Zväzu slovenských fotografov, Člen Slovenskej federácie fotografov, predseda Revíznej komisie, Člen revíznej komisie FIAP, zakladajúci člen Fotoklubu v Galante v roku 1975

PaedDr. Mariana Kamenská – pedagogička, odborníčka na hovorené slovo a umelecký prednes

 

   Zoznam autorov a prác ocenených v celoslovenskej výtvarnej, fotografickej a literárnej súťaži - KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY - Vyhodnotenie

 

   KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY - KATALÓG NA STIAHNUTIE

 

 

Všetkým zúčastneným súťažiacim a ich pedagógom vyslovujeme veľké poďakovanie za úsilie pri príprave výtvarných, fotografických i literárnych prác.

Naše osobitné poďakovanie patrí Základnej umeleckej škole vo Svidníku a zvlášť pani Mgr. Viere Skalkovej Guzlejovej, za zaslanie unikátnej kolekcie kreatívnych výtvarných diel.

Oceneným srdečne blahoželáme!

 

Prajeme vám nádherné leto pri objavovaní krás našej prírody kdekoľvek sa budete nachádzať!

 

 

 

 

VÝTVARNÉ, FOTOGRAFICKÉ A LITERÁRNE PRÁCE

OCENENÉ V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY

- VIRTUÁLNA GALÉRIA -

 

 

LITERÁRNA ČASŤ:

1.KATEGÓRIA - OCENENIE

   Dominika Staňová - Dáždik (ZŠ Malinovského ul., Partizánske)

   Michaela Jančová - Príbeh z Tatier (ZŠ J. Majku Dolná Streda)

   Matej Lučan - Krpáčovo (ZŠ J. Majku Dolná Streda)

 

2.KATEGÓRIA - OCENENIE

  Denis Majko - Pokoj na vidieku (ZŠ J.A.Komenského Sereď)

  Kamila Lehetová - Krásy našej prírody (ZŠ Drábova ul., Košice)

  Zuzana Helienková - Zemské poklady (ZŠ J.A.Komenského Sereď)

 

 

 

ZŠ J. Majku, Ul. Jána Majku 695, 925 63 Dolná Streda
Alžbeta Žáková - SZŠ UNES Nitra - Krásna príroda ako rozkvitnutý raj plný motýľov - OCENENIE
Natália Mosná  - ZŠ s MŠ K.Kuffnera, Sládkovičovo - Rozkvitnuté tulipány - OCENENIE
Sarah Miklánková - ZŠ, Školská 2, Holíč - Žubrienky - OCENENIE
Hana Srnková - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava - Nočná príroda - OCENENIE
Lara Náhliková - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava - Západ slnka na horách - OCENENIE
Michal Striha - ZŠ s MŠ, Vývojová 228, Bratislava- Rusovce - Pred búrkou - OCENENIE
Adela Lipovská - ZŠ, Pata - Krásy našich Tatier - Čestné uznanie
Vlado Shapalievich - ZŠ Tríbečská Topoľčany - Čestné uznanie
Simona Hésková - ZŠ, Školská 2, Holíč - Moja mačička - Čestné uznanie
Sofia Hrnčiríková - ZŠ, Školská 2, Holíč - Kamarát pes - Čestné uznanie
Laura Janegová - ZŠ, Školská 2, Holíč - Prileteli bociany - Čestné uznanie
Natália Zethyová - ZŠ, Školská 2, Holíč - Svorka chránených vlkov - Čestné uznanie
Liliana Olejárová - ZŠ, Školská 266, Rovinka - Čaro lesa - Čestné uznanie
Matej Demmer - ZŠ s MŠ K.Kuffnera, Sládkovičovo - Krása tulipánov - Čestné uznanie
Adam Kusovský - ZŠ s MŠ, Vývojová 228, Bratislava- Rusovce - Kvety sú zázrak - Čestné uznanie
Dávid Lovász - ZŠ s VJM L.Gregorovitsa Jelka - Čestné uznanie
Petra Matová - SŠI Ždaňa, elok. tr. Čaňa - Návrat bocianov - Čestné uznanie
Rasťo Pohlodko - SŠI Ždaňa, elok. tr. Čaňa - Pri rybníku - Čestné uznanie
Zuzana Babinčáková - ZŠ J. Švermu 6, Michalovce - More volá o pomoc - OCENENIE
Zuzana Babinčáková - ZŠ J. Švermu 6, Michalovce - Podajme prírode pomocnú ruku - OCENENIE
Zuzana Babinčáková - ZŠ J. Švermu 6, Michalovce - V záhrade to žije - OCENENIE
Natália Sovičová - ZŠ Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo - Pole s repkou - OCENENIE
Natália Sovičová - ZŠ Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo - Západ slnka nad slnečnicami - OCENENIE
Jakub Javor - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava - Krásy našich hôr - OCENENIE
Vojtech Ruszó - ZŠ J. Jesenského, Jesenské - Srdiečko - OCENENIE
Nina Hariňová - ZŠ Tríbečská, Topoľčany - Vlčie maky - Čestné uznanie
Adrián Jano - SŠI Abovská 244/18, Ždaňa - Symbióza - Čestné uznanie
Šimon Cuninka - ŠZŠ, Fándlyho 751, Sereď - Farby lúky - Čestné uznanie
Samuel Varga - ZŠ Hlavná 148, Čierny Brod - Noc a deň - Čestné uznanie
Natália Sovičová - ZŠ Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo - Jánošíkove diery - OCENENIE
Natália Sovičová - ZŠ Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo - Vodopády Studeného potoka 1 - OCENENIE
Natália Sovičová - ZŠ Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo - Vodopády Studeného potoka 2 - OCENENIE
Liana Dohnálková - ZŠ, Školská 2, Holíč - Večerná prechádzka  - OCENENIE
Chiara Kovačičová - ZŠ, Školská 2, Holíč - Takto sledujeme našu prírodu - OCENENIE
Karolína Šťastná - ZŠ, Školská 2, Holíč - V šírem poli hruška stojí  - OCENENIE
Natália Štetinová - ZŠ, Školská 2, Holíč - Vyrastiem až do neba - OCENENIE
Timon Vereš - ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa - Lietajúca krása - OCENENIE
Michaela Orgoňová - ZŠ Záhorácka 919, Borský Mikuláš - Margarétky - OCENENIE
Michaela Ďurčová - ZŠ, Hlavná 86, Pusté Úľany - Babkina záhrada vo Veľkom Grobe - OCENENIE
Soňa Švirecová - ZŠ, Hlavná 86, Pusté Úľany - Ráno v Smoleniciach - OCENENIE
Vanesa Kováčová - ZŠ, Hlavná 86, Pusté Úľany - Koníky vo Veľkom Grobe - OCENENIE
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie
Základná umelecká škola Svidník - Mimosúťažné špeciálne ocenenie

Nežná revolúcia

Galéria umenia