V priestoroch Inovatechu v Sládkovičove uskutočnilo Galantské osvetové stredisko dňa 11. novembra 2022 umelecké soaré, na ktorom boli prezentované aktivity ľudí so zdravotným postihnutím.
Kultúra bez bariér - umelecké soaré a výstava

Kultúra bez bariér

Prezentácia kultúrnych aktivít
zdravotne postihnutých spoluobčanov
v Galantskom regióne

 

Začleniť do kultúrneho života nášho regiónu aj ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa venujú určitému druhu umenia a  umožniť im tak prežívať spolupatričnosť a umelecké a kultúrne vyžitie je prioritou Galantského osvetového strediska ako hlavného organizátora podujatia Kultúra bez bariér. V priestoroch Inovatechu v Sládkovičove sa dňa 11. novembra 2022 uskutočnilo umelecké soaré, na ktorom boli prezentované aktivity ľudí so zdravotným postihnutím. Podujatie Kultúra bez bariér sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

V umeleckom soaré sa hudbou, spevom, tancom a recitáciou prezentovali Erika Slezáková z Veľkých Úľan, Dezider Hollósi a Etien z Galanty, Viliam Dumann zo Sládkovičova a tiež účinkujúci z Domovov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante, Šintave a Senca. Podujatie prezentuje, že kultúra nemá bariéry a taktiež poukazuje na osobitosti ľudí, ktorí zo svojej  tvorivosti dokážu čerpať životnú energiu. Vystavené budú taktiež zaujímavé tvorivé práce zdravotne znevýhodnených z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante, Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Domova sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch, seniorského centra Antonius v Sládkovičove a Centra sociálnych služieb v Galante - Hodoch. Súčasťou výstavnej prezentácie boli aj diela Márie Valentovej a Attilu Bittóa z Galanty. Výstava tvorivých prác bude v Sládkovičove pre verejnosť sprístupnená do 30. novembra.

Uskutočnením umeleckého soaré a výstavy Kultúra bez bariér sa darí organizátorovi Galantskému osvetovému stredisku spolu s partnermi poskytnúť rovnosť príležitostí spoluobčanom so zdravotným postihnutím. Prezentácia kultúrnych aktivít na verejnosti im napomáha užšie sa integrovať do spoločnosti. Kultúra bez bariér významným spôsobom prispieva k odbúravaniu bariér v dostupnosti kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva v Galantskom regióne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia