Galantské osvetové stredisko realizovalo dňa 2. októbra 2021 krajskú postupovú súťaž a prehliadku dychovej hudby OdDYCHpoDYCH 2021.
OdDYCHpoDYCH 2021- krajská postupová súťaž a prehliadka dychovej hudby

OdDYCHpoDYCH 2021

- krajská postupová súťaž a prehliadka dychovej hudby

 

Na základe vyhlásenia postupovej súťaže a prehliadky Národným osvetovým centrom v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR, bolo Galantské osvetové stredisko v rámci podpory hudobného umenia v roku 2021 za Trnavský kraj realizátorom krajského kola postupovej súťaže a prehliadky dychových hudieb pod názvom OdDYCHpoDYCH 2021.

Hlavným cieľom projektu OdDYCHpoDYCH 2021 je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby. Súťaž umožňuje prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti detských, mládežníckych a malých dychových hudieb. Súťaž má postupový charakter, je dvojstupňová, má krajský a celoštátny stupeň. Krajské kolo postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby OdDYCHpoDYCH 2021 sa konalo dňa 2. októbra 2021 na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom projektu. Súťaž slúži na podporu umeleckého rastu hudobníkov, ale aj na vzájomné spoznávanie a rozvíjanie priateľských stykov v profesijnej obci priaznivcov dychovej hudby na Slovensku, ako aj na výmenu skúseností v práci s mladými adeptmi tohto žánra. OdDYCHpoDYCH 2021 podporuje a rozvíja umeleckú a koncertnú činnosť súborov v oblasti dychovej hudby. Umožňuje konfrontáciu tvorivých prístupov práce jednotlivých dychových kolektívov. Verejnou prezentáciou výsledkov práce dychových súborov sa prispieva ku všeobecnému zvýšeniu úrovne tohto hudobného žánru. Prostredníctvom realizovaného odborného seminára sa priblížia vedúcim dychových súborov rôzne formy a metódy výchovy interpreta. Zúčastnené detské, mládežnícke a malé dychové súbory prostredníctvom tejto súťaže získavajú cenné vedomosti a zručnosti z oblasti inštrumentálnej hry a vzájomne si konfrontujú výsledky svojej činnosti.

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia