Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa v Seredi i v ďalších mestách a obciach uskutočnilo dňa 9. septembra 2021 spomienkové podujatie pod spoločným názvom Nezabudnutí susedia.
Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia v Seredi

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

- pietne spomienkové podujatie v Seredi

  NAZABUDNUTÍ SUSEDIA

 

Šíriť myšlienky vzájomnej spolupatričnosti bez rasového násilia je veľmi potrebné aj v dnešnej dobe, aby ľudstvo už nikdy viac nepripustilo takú strašnú tragédiu akou bolo obdobie holokaustu. Preto sa v tomto roku vôbec po prvýkrát v rovnakom dni i čase uskutoční na viac ako 60 miestach po celom Slovensku pietne spomienkové podujatie na pripomenutie si obetí holokaustu a tiež záchrancov prenasledovaných židovských spoluobčanov. Holokaust - obdobie, ktoré hrozným spôsobom zasiahlo obrovský počet ľudí nesmie ostať zabudnuté.

Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa v Seredi i v ďalších mestách a obciach uskutočnilo dňa 9. septembra 2021 spomienkové podujatie pod spoločným názvom Nezabudnutí susedia. Organizátormi pietneho aktu pri pamätníku obetí holokaustu v Mestskom parku v Seredi boli Trnavský samosprávny kraj a  Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Sereď a SNM – MŽK - Múzeom holokaustu v Seredi.

Tí, ktorí mali ostať zabudnutí, ožívajú v našich spomienkach. Milióny nevinných obetí fašistickej agresie počas II. svetovej vojny sú mementom pre človeka a spoločnosť, kam až môže dostať ľudskú rasu prítomnosť antisemitizmu, xenofóbie a rasovej neznášanlivosti.  Aby varovné posolstvo holokaustu bolo prístupné čo najväčšiemu počtu ľudí, je dôležité pripomínať si toto obdobie prenasledovania a násilných deportácií do vyhladzovacích táborov pietnymi spomienkovými podujatiami, a deklarovať tak v spoločnosti aktívne snahy voči akýmkoľvek prejavom intolerancie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia