Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Galante pripravili hudobno-tanečný program pod názvom Prezentácia rómskej kultúry v meste Galanta.
Prezentácia rómskej kultúry v meste Galanta

 

Prezentácia rómskej kultúry v meste Galanta

 

Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Galante pripravili hudobno-tanečný program pod názvom Prezentácia rómskej kultúry v meste Galanta.

V rámci Slovenska rómska národnostná menšina obohacuje a dopĺňa miestnu kultúru. Prostredníctvom podujatia sme chceli prispieť k rozvoju a ochrane kultúrnych hodnôt v meste Galanta a zároveň prezentáciou rómskej kultúry sme mali snahu sprostredkovať našim obyvateľom rozmanitosť tradícií a kultúrneho dedičstva rómskej národnostnej menšiny a tým prispieť k poznávaniu tejto národnostnej  kultúry.

Podujatie sa uskutočnilo dňa 9. júna 2023 na nádvorí Neogotického kaštieľa v Galante za finančnej podpory mesta Galanta. Rómske obyvateľstvo má v našom regióne hlboké tradície, rozvíja svoju kultúru a napomáha jej sprístupňovaniu verejnosti.  

V rámci pripraveného programu sa predstavili účinkujúci, a to hudobné zoskupenie Imrich Farkaš & Band a tanečnica Dáša Toporcerová, ktorí prezentovali krásu a estetiku vyjadrenú virtuóznym hudobným a tanečným podaním.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT SA USKUTOČŇUJE S FINANČNOU PODPOROU MESTA GALANTA.

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia