V záložke Záujmová umelecká činnosť si môžete stiahnuť nové propozície súťaží na rok 2022. Tešíme sa na spoluprácu s vami a prajeme vám veľa úspechov!
Propozície súťaží na rok 2022 a aktuálne OZNAMY - NOVÉ!!!

.

.

.

.

.

NOVÉ PROPOZÍCIE NA ROK 2022 A AKTUÁLNE OZNAMY

 

 

AMFO 2021  - regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie 

 

CINEAMA 2021 - XXIX. ročník regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby 

 

Pre zjednodušenie prihlasovania účastníkov do súťaže AMFO a CINEAMA, je k dispozícii video, ktoré je návodom ako sa do súťaže prihlásiť.

https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg

 

 


 

 

O CENU DOMINIKA TATARKU 2021

 

- XVIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže 


 

 


 

 

O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO 2021

 

- celoslovenská literárna súťaž pre dospelých a mládež od 14 rokov 


 


 

Propozície súťaže DIGITFOTO GALANTA 2021

 

DIGITFOTO  GALANTA  2021  XIX. ročník celoslovenskej súťaže
a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby
s medzinárodnou účasťou 


 

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 


Propozície súťaže Divertimento musicale 2021

 

Divertimento musicale 2021 - 30. ročník krajskej postupovej súťaže
a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby 

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 


 Propozície súťaže OdDYCHpoDYCH 2021

 

OdDYCHpoDYCH 2021 - 26. ročník krajskej postupovej súťaže
a prehliadky dychovej hudby 


 

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 


 

 

MALÉ DIVADELNÉ DOSKY 2021

- 50. ročník okresnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti

 

 


ČARO SLOVA 2021

Okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých 

  

 !!! OZNAM !!!

 

Vyhlasovateľ súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorým je Národné osvetové centrum v Bratislave, spustil elektronické prihlasovanie, takže v prípade záujmu môžete recitátorov prihlásiť do okresného kola v Galante - Čaro slova.

Galantské osvetové stredisko, ako organizátor okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v Galante, ak to situácia dovolí, plánuje uskutočniť podujatie Čaro slova v týchto termínoch: 

2.6. (streda) - I. kategória

3.6. (štvrtok) - II. kategória 

4.6. (piatok) - III. a IV. kategória

Prihlasovanie do súťaže je spustené pre recitátorov vo všetkých kategóriách!      

Vyhlasovateľ súťaže pripravil videonávod, ako pracovať v elektronickom prihlasovacom systéme. Video pre účastníkov Hviezdoslavovho Kubína je návodom na to, ako prihlásiť víťazných recitátorov zo školského do vyššieho kola súťaže:

https://www.youtube.com/watch?v=7Mk0NFAKe9s

 
Pedagógovia prihlasujú recitátorov do okresného kola súťaže na tejto webovej stránke: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit


 


 

Nová tvorivo-umelecká súťaž pre deti a mládež

 

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY

 - výtvarná, fotografická a literárna súťaž s environmentálnym zameraním realizovaná pri príležitosti 51. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2021  

 

 

 

 

Výtvarné súťaže:


ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2022 - XXIII. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku - NOVÉ!!! 

  JA A MOJE FAREBNÉ SNY - jubilejný 20. ročník výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta  

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2021 - XXV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu   

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2021 - 17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže  

  VESMÍR OČAMI DETÍ 2021 - XXXVI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže 

  VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021 - 58. ročník okresnej tvorivej súťaže meprofesionálnej výtvarnej tvorby  


Pre zjednodušenie prihlasovania účastníkov do súťaže VÝTVARNÉ SPEKTRUM, je k dispozícii video, ktoré je návodom ako sa do súťaže prihlásiť.

https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg

 

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2021 - 17. ročník výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja   

 

 


 

ASTRONÓMIA

 

Čo vieš o hviezdach? 2021    

 

Regionálne kolo vedomostnej súťaže z oblasti astronómie